V Česku leží tisíce nevyužitých softwarových licencí za miliony korun

Až ve třech čtvrtinách českých firem se nachází zbytečně velké množství nakoupeného softwaru, pro který není využití. Jde přitom o legální licence k operačním systémům Windows, kancelářským balíkům MS Office, serverovým produktům a dalšímu programovému vybavení. Místo toho, aby firmám vydělávaly, zbytečně leží bez užitku. Řešení se přitom přímo nabízí. Spočívá v jejich zpětném prodeji.Nákup softwaru většinou probíhá podle jednoduchého modelu. Jak firmě přibývají zaměstnanci, dochází k postupnému dokupování IT techniky, a to včetně programového vybavení. Kromě růstu však společnosti procházejí také restrukturalizací, obnovou výpočetní techniky a nakupují nové verze softwaru. Počet využitých licencí se proto dynamicky mění a na ty starší se zapomíná.

„Ve firmách se tímto způsobem velmi často nacházejí značné nevyužité finanční prostředky, které firmy mohou snadno získat zpět. V Česku, podobně jako na západě, přitom existují subjekty, které licence od firem vykupují,“ informuje Patrik Sodoma, Sales Director for Czech Republic ze společnosti SoftwarePro. Tento užitečný způsob může ušetřit desítky procent za výdaje na software, v absolutních číslech totiž nevyužité licence pro představují sice uložené, ale nevyužité miliony korun.

Nevyužité prodané licence dostávají druhou šanci

Již jednou pořízené softwarové licence je na základě nařízení Soudního dvora Evropské unie z roku 2012 možné kdykoliv prodat. Obchodování s takovým softwarem se řídí striktními pravidly. Jde o takzvanou druhotnou licenci k softwaru – je legální, někdy už mohla být použita, nebo byla součástí hardwaru, se kterým používána není. „Odkup softwarových licencí není žádný výmysl, podpultový prodej či vyspekulovaný podnikatelský tah. Mnoho zakoupených licencí zůstává nevyužitých, což je škoda,“ říká Patrik Sodoma. Tímto způsobem se firmy mohou postarat o jejich další návrat do života, získat finanční prostředky do rozpočtu a třeba i začít svoji digitální transformaci spočívající ve využití cloud computingu. „Záleží jen na preferencích zákazníků, zda si takto získané peníze ponechají, investují je do pořízení klasických licencí na nové či jiné programové vybavení, anebo se vydají cestou předplatného, tedy koupí cloudových řešení,“ dodává Patrik Sodoma.

V České republice existuje celá řada subjektů prodávajících nový software. Mezi ně patří i SoftwarePro, nabízející firmám nejen to, ale také komplexní poradenství. V nabídce společnosti se nacházejí jak nové a trvalé licence, tak i produkty fungující na bázi předplatného (v cloudu). Neexistuje mnoho prodejců licencí, kteří by provozovali obě služby – tedy prodávali i vykupovali licence. Vlastně to nedělají ani samotní výrobci softwaru. Jestliže firmy netuší, které licence využívají, řešením je provést softwarový audit. „Touto službou kromě dodržování licenčních pravidel snadno identifikujeme i reálné potřeby zákazníků a navrhneme vhodné možnosti – trvalé nové licence, použité licence, předplatné či nejvhodnější kombinaci. Zákazníci díky tomu mají vše pod jednou střechou,“ uzavírá Patrik Sodoma.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti SoftwarePro

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme