V Česku přibývají rychle nové firmy, nejvíce v zemědělství

V srpnu bylo v České republice založeno 2 355 obchodních společností, to je o 65 více než v loňském roce. Zároveň, co se vzniku nových firem týče, se jedná o nejsilnější srpen od roku 2019.

Ve stejném měsíci zároveň zaniklo 1 019 firem, o 58 méně než loni. Celkově pak během prvních osmi měsíců letošního roku vzniklo 19 097 firem a 8 994 jich zaniklo. Po odečtení zaniklých firem od těch nově vzniklých tak na letošní rok zatím připadá čistý přírůstek 10 103 firem. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Schůzka podnikatelů, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

„Letos v srpnu připadlo na 10 zaniklých firem 23 nově vzniklých, což je oproti letošnímu průměru o dvě více. Stabilní zájem o podnikání koresponduje s klesajícím podílem nevýkonných úvěrů, tedy zlepšením platební morálky, a také s rostoucím objemem firemních úvěrů, protože banky se jim neobávají půjčit. Objem úvěrů firem je navíc stále nižší než objem jejich vkladů,“ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Ve všech krajích se letos počet firem zvýšil, výjimkou je pouze Ústecko

Nejvíce firem vzniklo od začátku roku v Praze (9 377) a Jihomoravském kraji (2 364). Nejméně firem naopak vzniklo v Karlovarském (210) a Liberekém kraji (323). Za prvních osm měsíců vzniklo ve všech krajích méně obchodních společností než loni. Největší pokles nových firem zaznamenal Moravsloslezský kraj, kde vzniklo 1 407 firem, což je o 18 % méně než loni. Následují kraje Jihočeský s 542, Liberecký s 323 a Pardubický s 436 novými firmami. Ve všech těchto krajích klesl od loňska počet nových firem o 12 %.

Nejvíce firem letos zaniklo opět v Praze (4 601) a v Jihomoravském kraji (921), nejméně na Vysočině (90) a v Karlovarském kraji (128). Nejvíce se meziročně snížil počet zaniklých firem v Karlovarském kraji, a to o 60 %, a v Plzeňském kraji o 46 %. Naopak výraznější nárůst, a to o 31 %, zaniklých firem zaznamenal Moravskoslezský kraj, v kraji Vysočinaletos zaniklo o 29 % firem více než loni.

I přes úbytek nových firem se díky nižšímu počtu zaniklých jejich celkový počet firem zvýšil téměř ve všech krajích. Jediou výjimkou je Ústecký kraj, kde na 10 zaniklých firem připadá pouze 9 nových. Letos tam zatím ubylo celkem 43 společností. Krajem s  nejvýraznějším růstem počtu firem, je Olomoucko s 36 novými firmami připadajícími na 10 zaniklých.

Jednoznačně nejrychleji se zvýšil počet firem v zemědělství

Nejvíce nových firem vzniklo v prvních osmi měsících v odvětví nakládání s nemovitostmi (2 989), v odvětví obchodu (2 974) a ve zpracovatelském průmyslu (2 248). Nejméně firem vzniklo v dopravě a skladování (626) a v odvětví ubytování a stravování (751). Oproti loňskému roku nejvíce narostl počet vzniklých firem v zemědělství, a to o 55 %. Nejvíce naopak poklesl počet nových firem v odvětví nakládání s nemovitosmi (-24 %) a v ubytování a stravování (-19%).

Ilustrační foto

Kromě odvětví obchodu, firem vzniklo a zaniklo přibližně stejně, se v letošním roce zvýšil celkový počet firem ve všech odvětvích. Nejrychleji přibývají firmy v zemědělství, kde na 10 zaniklých firem připadá 68 nově vzniklých, a v odvětví informačních a komunikačních činností, kde bylo od začátku roku každých 10 zaniklých společností nahrazeno 36 vzniklými.

Více než polovina firem, které v letošním roce zanikly, byla na trhu 16 let a více. Nejméně naopak z trhu mizely firmy do 5 let působení.

Tisková zpráva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme