V Česku vzniknou Evropská centra pro digitální inovace. Pomohou rozvíjet menší firmy

K rozvoji a transformaci především malých a středních podniků mají sloužit Evropská centra pro digitální inovace. Pět kandidátů nominovaných Českou republikou uspělo v evropské výzvě Programu Digitální Evropa pro vybudování sítě těchto center.

Hlavním koordinátorem programu pro Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO).

Ilustrační fotografie

MPO se bude podílet na financování těchto center z Národního plánu obnovy. V národní nominační výzvě jsme vybrali ty nejlepší kandidáty a jejich výběr proto považuji za úspěch pro naši zemi. Tato centra budou sloužit k rozvoji a transformaci především malých a středních podniků,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Centra budou podporovat digitální transformaci (DT) podniků v regionech tím, že budou poskytovat zdarma služby, jako je testování před investováním, školení a rozvoj dovedností, podpora při hledání investic, vytváření sítí a přístup k inovačním ekosystémům. Regionální rozvoj a DT jsou pro naši ekonomiku zásadní. Jejich expertíza bude zaměřena na tyto oblasti: umělá inteligenci, vysoce výkonná výpočetní technika (HPC), kybernetická bezpečnost a digitální dovednosti,“ popisuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Stát vyhlásil vítěze výzvy na Evropská centra pro digitální inovace

Klíčovou roli v programu hrají Evropská centra pro digitální inovace. Jejich hlavním cílem je Vytvoření sítě evropských center pro digitální inovace (EDIHs), které by měly pokrýt všechny regiony Evropy.

Výzvy se kromě českých kandidátů zúčastnili také žadatelé z Rakouska, Estonsko, Irska, Polska, Belgie, Německa, Itálie, Portugalska, Bulharska, Řecka, Lotyšska, Rumunska, Chorvatska, Finska, Litvy, Slovenska, Kypru, Francie, Malty, Slovinska, Maďarska, Nizozemska, Španělska, Dánska, Islandu, Norska a Švédska.

V rámci této výzvy bylo vyhodnoceno celkem 283 předložených návrhů. Evropské kolo výzvy na financování center probíhalo od 17. listopadu 2021 do 22. února 2022.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme