V českých firmách hrozí výpadky proudu, kvůli zastaralým jističům

Závada elektroinstalace patří k nejčastějším příčinám požárů v tuzemsku i v celé Evropské unii. Podniky se mohou rizikům bránit pravidelnými revizemi, výměnou starých jističů, nebo instalací speciálních technologií, které jsou schopné odpojit obvod s poruchou.Starý jistič může být příčinou požáru. Foto: ShutterstockAž stamilionové finanční ztráty může ve firmách způsobit přerušení výroby v důsledku výpadku elektrického proudu. Podle odborníků největší škody hrozí podnikům z petrochemického, automobilového a potravinářského průmyslu.

Vedle jiných rizik představuje hrozbu například kolaps rozvaděče nízkého napětí. „V Česku se v nich totiž běžně používají zastaralé jističe ze šedesátých až osmdesátých let, které se nyní dostávají na hranici životnosti,“ upozorňuje Milan Klimenda, manažer servisního oddělení Schneider Electric.

České podniky často investice do obnovy elektroinstalace nebo jističů odkládají kvůli nákladům, které jsou s tím spojené. Odborníci ale upozorňují, že obavy z finanční zátěže nejsou mnohdy na místě. „Kompletní výměna není nutná. Trendem poslední doby je modernizace formou retrofitu. Firmy tímto krokem ušetří až 40 procent nákladů z původně zamýšlené investice, která se jinak může vyšplhat až na 220 tisíc korun,“ doplňuje Milan Klimenda.

V rámci investic podniky podceňují prevenci

Podniky se mnohdy zaměřují v oblasti investic především na výrobu a zajištění hladkého chodu provozu, protože to přináší peníze. Na druhou stranu však často podceňují rizika, která jim hrozí kvůli neplánovaným výpadům energie. „Škody v korunách pak dosahují desetimilionových částek, což nejvíce pociťují provozovatelé automobilových výrobních linek, jak ukazují naše statistiky. Když hovoříme o firmách na burze cenných papírů, škody jsou ještě vyšší a můžeme hovořit o ztrátách kolem 180 milionů korun. Když uvážíme, že příčinou je pouhý hodinový výpadek energie, jde skutečně o astronomické sumy,“ poznamenává Milan Klimenda.

Retrofit je založený na výměně jističe s použitím přizpůsobovacího adaptéru, jenž umožňuje shodu upevňovacích i připojovacích bodů nového jističe s původními roztečemi nosné konstrukce rozvaděče. Díky tomu není potřeba provádět jakékoliv úpravy v konstrukci rozvaděčového pole. Doba montáže je pouze dvě až tři hodiny na jeden jistič včetně zapojení ovládacích obvodů. Krátká doba odstávky tak snižuje firmám výrobní ztráty.

Úspory i ochrana před požáry

Staré jističe. Foto: ShutterstockNové jističe navíc bývají vybaveny technologií, která umožňuje měření daného odběrového uzlu a tím i plánování energetických úspor. Firmy z nich mohou získat údaje o spotřebě elektrické energie, její kvalitě, proudu a výkonu. Zaznamenávají také historii poruch a upozorňují na potřebu údržby.

I když tuzemské firmy často údržbu elektroinstalace podceňují, statistiky naznačují, že se podobné šetření může velmi výrazně prodražit. Podle nich je zhruba 12 procent všech požárů vyšetřovaných hasičským záchranným sborem v České republice způsobeno technickou závadou. Mezi ně se řadí i ty případy, kdy původcem požáru byla právě závada v elektroinstalaci.

I když v tuzemsku chybí podrobnější analýzy, jakým poměrem jsou závady v elektroinstalaci zastoupeny v technických závadách, i tak množství požárů s touto příčinou je po nedbalosti druhým největším původcem požárů v Česku. K dispozici jsou statistiky v rámci celé Evropské unie, podle kterých například v roce 2014 na požáry způsobené elektrickou instalací připadalo 15 procent všech požárů. Tato hodnota odpovídá finančním škodám ve výši 2,25 miliard euro.

Kromě pravidelných revizí elektroinstalace nebo výměny starých jističů by měly firmy investovat také do přístrojů pro detekci poruch v elektroinstalaci, které dokážou odpojit část sítě se závadou od proudu a předejít tak riziku požáru.

Pojišťovny kontrolují revize

Staré jističe mohou být příčinou požáru. Foto: ShutterstockPodniky, které podceňují pravidelné revize elektroinstalace, mohou mít v případě požáru či škody způsobené výpadkem výroby vážné problémy s náhradou škod ze strany pojišťoven. „Z obecně závazných předpisů vyplývá povinnost provádět pravidelnou údržbu a revize v předepsaných termínech elektrických vedení, zejména hlavních domovních vedení a odběrných míst. Součástí elektrických rozvodů jsou také pojistkové skříně a jističe. Starší elektrické vedení nemusí splňovat požadavky aktuálních předpisů, norem a požadavků distributora elektrické energie, nicméně může toto vedení splňovat podmínku bezpečného provozu, a to maximálně do další revize,“ upozorňuje mluvčí Pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

V opačném případě podle něj určí revizní technik výměnu vedení včetně jističů. Případně může distributor elektrické energie vyhodnotit stav hlavních domovních rozvodů jako havarijní. Poté je výměna nevyhnutelná. „Záleží tedy především na výsledku revize elektrického vedení, a zda byly nebo nebyly zjištěny závady. Pokud se závady vyskytly je nutné je odstranit nejpozději v termínech daných revizním technikem,“ dodává Milan Káňa.

Podobně k rizikům spojeným se závadami elektroinstalace přistupují i další pojišťovny. „Pokud by tyto revize nikdo nedělal a byla-li by příčinou škody ‚zastaralá technologie‘, kvůli které například továrna shořela, pak by pojišťovna mohla pojistné plnění krátit,“ doplňuje Václav Bálek tiskový mluvčí Allianz pojišťovny.

Pojistné smlouvy sice speciálně neošetřují termíny revizí, ty jsou ale dány legislativou. „Termíny provádění pravidelných revizí elektroinstalací a jiných technických zařízení budov podléhající povinnosti provádět na těchto zařízeních revize jsou dány především obecně závaznými předpisy, normami a vyhláškami,“ konstatuje Milan Káňa. „V pojistných smlouvách termíny revizí nemají,“ potvrzuje Václav Bálek.

K jednomu z největších požárů ve firmě, způsobeným závadou elektroinstalace, došlo na přelomu loňského a letošního roku v Kopřivnici a vyjelo k němu na pět desítek hasičských vozů. „Zasahovalo 35 jednotek požární ochrany, zásah se obešel bez zranění. Škody byly vyčísleny na více než 82 milionů korun, uchráněné hodnoty byly zhruba 40 milionů korun,” shrnul Petr Adamus, ředitel Hasičského záchranného sboru Nový Jičín. Požár zničil zázemí několika firem, které v halách bývalé lisovny podniku Tatra sídlily. Příčinou byla technická závada na elektroinstalaci v unimobuňce, která byla vestavěna v jedné z výrobních hal.

Dalibor Dostál

Doporučujeme