V Číně proběhl odborný kulatý stůl k potravinové bezpečnosti

Velvyslanectví ČR v Pekingu se v práci předsednictví v Radě EU zaměřilo na jeden z nejpalčivějších problémů pro mnoho zejména rozvojových zemí světa.

Problém je citelný několik let vlivem klimatu a umocněný i válkou proti Ukrajině s dopady i na světovou dopravu a dodávky obilí i hnojiv. Dne 29. 9. 2022 ve spolupráci s kanceláří OSN v Číně zmapoval kulatý stůl v hybridní prezenční i on-line formě iniciativy různých rozvojových partnerů, problémy, které s implementací udržitelné pomoci vnímají zástupci nejpostiženějších rozvojových zemí, expertní poradci i realizátoři projektů, a napomohl tak dalšímu praktickému setkávání a spolupráci Jih-Jih i Jih-Sever při řešení jak bezprostřední potravinové krize, tak i udržitelného rozvoje potravinové soběstačnosti. Ta je základem splnění nejen specifického druhého cíle udržitelného rozvoje, ale je v mnohém provázána i s implementací dalších.

Ilustrační foto

Kulatý stůl zahájil rezidentní koordinátor OSN v Číně vv. Siddharth Chatterjee a velvyslanec ČR v Číně vv. Vladimír Tomšík. V sekci, v níž promluvili představitelé FAO či regionální kanceláře OSN z Bankgkoku ke zjištěním UN Global Response Group, představilo své existující finanční a projektové iniciativy v oblasti potravinové bezpečnosti několik hlavních donorů – Evropská unie (Delegace EU Peking), ČLR (ministerstvo zemědělství a záležitostí venkova – MARA), Spojené státy americké (k US Global Food Security Stategy 2022-26), v Pekingu sídlící kancelář pro globální rozvoj Nadace Billa a Melindy Gates/-ových.

Svou prezentací přispěl též velvyslanec Malawi. V další části si velmi praktické názory a návrhy na efektivnější zaměření obdobných projektů vyměnili nejen panelisté (zástupkyně Ústavu zemědělské ekonomiky a rozvoje Čínské akademie zemědělských věd, zástupci velvyslanectví Norska, Egypta, Srí Lanky a Burundi, či specializované poradenské organizace Trivium China) ale též diváci v sále i on-line. Cílem bylo – i v návaznosti na závěry politických jednání na téma potravinové bezpečnosti právě ukončené 77.

Valné hromady OSN a před jednáními druhého i dalších pracovních výborů VS OSN v New Yorku – upevnit zcela konkrétní pracovní vazby a představit aktuálně dostupné zdroje. Díky tomu bude možné v nadcházejících měsících dělit se za přítomnosti všech – rozvojových partnerů, donorů i příjemců – o zcela praktické poznatky o tom, na jaká konkrétní specifika může budoucí dvojstranná, třeba i troj- nebo vícestranná spolupráce narážet, ale také o zkušenosti, na kterých může efektivně stavět.

S OSN jakožto platformou i strážcem prověřených mezinárodních standardů při takových budoucích pracovních setkáváních se tak mohou diplomaté spolu s mezinárodními i čínskými experty stát vzájemně spolupracující aktivní součástí prevence krizí, lidského utrpení a konfliktů. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pekingu (Čína).

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme