V ČR roste podíl firem, které platí vysoké daně z příjmu

Minulý rok byl z hlediska hospodaření firem v Česku příznivější než rok 2020. Z dostupných daňových přiznání vychází, že nulový anebo záporný hospodářský výsledek v roce 2020 vykázalo 51 procent firem, zatímco loni to bylo necelých 49 procent.

Uvádí to aktuální analýza poradenské společnosti Dun & Bradstreet, která disponuje nejrozsáhlejší databází finančních výkazů v ČR a na Slovensku. Z dat Dun & Bradstreet dále vyplývá, že za daň z příjmu za rok 2021 odvedl největší podíl firem za posledních sedm let. Od roku 2015 také kontinuálně roste podíl firem, které na dani z příjmu zaplatí více než milion korun.

Počítání daní s kalkulačkou, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Do analýzy Dun & Bradstreet vstoupily všechny akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které v letech 2015 až 2021 zveřejnily své finanční výkazy.

„Rok 2020 byl charakterizovaný ochromením ekonomiky v důsledku vypuknutí pandemie onemocnění COVID-19, která měla na podnikatele výrazný dopad. Zdá se, že v uplynulém roce množství firem našlo způsoby, jak s novou situací bojovat. Aktuální čísla ukazují, že podíl firem, které neodvedou daň z příjmu do státního rozpočtu, je druhý nejnižší od roku 2015,“ říká analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová s tím, že se však stále jedná o vysoký počet. Dále dodává: „Příznivou zprávou pro státní rozpočet je ale fakt, že od roku 2015 roste podíl společností, které na dani z příjmu zaplatí více než jeden milion korun.“

Daň z příjmů: Kdo a kdy musí platit čtvrtletní a pololetní zálohy?

V roce 2021 každá čtvrtá firma zaplatila státu daň z příjmu v rozpětí od jedné koruny do sto tisíc korun. Mezi sto tisíci a milionem zaplatilo 15 procent společností, přičemž podíl společností, které odvádí daně v tomto intervalu je v posledních pěti letech stabilní. Od hranice jednoho milionu korun podíl firem kontinuálně roste. Od milionu do deseti milionů na dani z příjmu odvedlo téměř devět procent společností, zatímco v roce 2020 to bylo sedm procent a v roce 2015 mírně přes pět procent.

Stejný trend vykazují firmy s daní v intervalu od deseti do sto milionů korun. V tomto pásmu daň odvádí přes dvě procenta podniků, o jeden procentní bod víc než v roce 2020, zatímco v období mezi lety 2015 až 2018 se jednalo o méně než jednu firmu ze sta. V nejvyšším sledovaném pásmu, nad sto milionů daň z příjmu v roce 2021 do státní kasy zaplatilo 0,24 procent firem, zatímco v letech 2019 až 2020 to bylo 0,1 procent subjektů.

Daně z příjmu společností s ručením omezeným a akciových společností

Daň z běžné činnosti (Kč)2015201620172018201920202021
 <= 053,18 %52,20 %50,97 %50,25 %48,64 %51,06 %48,76 %
 0 – 100 00026,09 %26,52 %26,87 %26,97 %27,71 %25,35 %24,80 %
 100 000 – 1 000 00014,58 %14,68 %15,08 %15,42 %15,79 %15,28 %15,33 %
 1 000 000 – 10 000 0005,34 %5,65 %6,09 %6,32 %6,68 %7,03 %8,73 %
10 000 000 – 100 000 0000,75 %0,87 %0,90 %0,96 %1,08 %1,17 %2,15 %
 > 100 000 0000,07 %0,08 %0,08 %0,09 %0,10 %0,10 %0,24 %
Data k 5. 11. 2022, Zdroj: Dun & Bradstreet

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme