V Hainanu v Číně vznikne centrum světového bezcelního prodeje

Budovaný Free Trade Port (FTP) na čínském Hainanu se má do dvou let stát svého druhu největším na světě. Ambiciózní rozvojové plány mají z ostrova učinit magnet pro turismus, nákupy a podnikání v jihovýchodní Asii. To je příležitost i pro české značky.

Prvního veletrhu spotřebního zboží promujícího bezcelní prodej se zúčastnilo několik z nich.

Čínská vláda má s ostrovní provincií Hainan ambiciózní plány. Bezcelní prodej zboží je důležitým elementem rozvojových plánů ostrova. Bezcelní zóna má v roce 2025 pokrývat rozlohu celého ostrova, jež je s 34 tis. km2 asi 8 krát větší než FTP Dubaj, 30 krát větší než FTP Hongkong či 47 krát větší než FTP Singapur. Free Trade Port na Hainanu však bude nabízet volný, ani cly či spotřebními daněmi zatížený, obchod v daleko širším formátu. Kromě rozvoje turismu a bezcelního prodeje s turistickým ruchem souvisejícím, FTP Hainan má být územím se špičkovým high-tech průmyslem a rozvinutými finančními i dalšími službami. Svého druhu bude FTP Hainan největší na světě.

V r. 2019 navštívilo ostrov 83 milionů turistů, většinou původem z pevninské Číny, generujících výnosy z turistického ruchu ve výši 15 mld. USD. V pandemickém roce 2020, zavítalo na Havaj Východu, jak se občas o Hainanu hovoří, meziročně o 22 % méně turistů, maloobchodní tržby v duty-free obchodech však meziročně vzrostly o 127 % na celkových cca 5 mld. USD a prognózy pro další léta slibují raketový růst prodejů – 9,3 mld. USD v letošním roce, 15,5 mld. USD v roce příštím a 46,5 mld. USD na konci pětiletky, tedy v r. 2025.

Jak se zahraniční a tedy i české značky mohou dostat na pulty těchto obchodů? Pouze smlouvou s jedním z provozovatelů, držitelů potřebných licencí, kterých je celkem pět a jsou výhradně v čínském státním vlastnictví. Dominantním hráčem na Hainanu s 90 % podílem na trhu je China Duty-free Group. V poslední době otevřely svoje obchody další čtyři společnosti.

Obchodní potenciál Hainanu je pro české značky zajímavý. Během prvního ročníku veletrhu China International Consumer Products Expo, konaného 7. – 10. května 2021 byla Česká republika reprezentována dvěma menšími národními pavilony. Místní partneři českých společností prezentovali potenciálním obchodním partnerům, ale i koncovým zákazníkům, sklářskou produkci a alkoholické nápoje. Na výstavní ploše čítající 80 tis. m2 se představilo 2 628 domácích i zahraničních značek, jejichž expozice shlédlo 240 tis. návštěvníků a tisícovka novinářů. Počty nových registrací zahraničních firem na Hainanu vypovídají o vysokém obchodním potenciálu této dosud poměrně opomíjené destinace. V roce 2020 bylo v této provincii zaregistrováno 1005 společností se zahraničním kapitálem, což představuje meziroční růst 197 %.

Smělé rozvojové plány výhodně položené ostrovní provincie Hainan jsou důležitou součástí strategie ekonomického rozvoje Číny, která cílí i na růst domácí spotřeby. V případě Hainanu se nejedná jen o peněženky čínských kupujících, ale ambicí je přilákat pozornost spotřebitelů z regionu jihovýchodní Asie. Současně se však bude Hainan profilovat jako místo výhodné pro podnikání v dalších oborech, včetně průmyslu, high-tech či finančních a dalších službách. Hainan má bezpochyby šanci stát se významným centrem turismu, obchodu i podnikání. Je dobrou příležitostí pro uplatnění české produkce.

Ladislav Horák, vedoucí obchodně-ekonomického úseku, Velvyslanectví ČR v Pekingu

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme