V Indii vzniká český podnikatelský HUB

Přibývá podnikatelů se zájmem o indický trh. CzechTrade spolu s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR na tamějším trhu rozjel nejrůznější formy podpory.

V posledních dvou letech se celá řada českých firem snaží svůj podnikatelský úspěch z domácího trhu přenést do Indie. Tento trend je zvlášť potěšující u firem z kategorie malých a středních. Někteří podnikatelé již dokonce hlásí konkrétní pozitivní výsledky.

Na druhé straně stále platí, že indický trh je náročný, a to z mnoha hledisek. Není až tak obtížné najít na tamějším trhu poten­ciálního partnera, ale tím obchod teprve začíná. Rozhodující na cestě k zamýšlenému výsledku je především vytrvalost, protože hlavně na začátku se obvykle dostaví celá řada překážek, které firmy odradí od dalšího postupu, takže své vazby s indickým trhem přeruší.

Podnikatelský inkubátor v Indii spolupracuje se zástupci CzechTradu

V březnu loňského roku se uskutečnila mise českých firem do jihoindického Bengalúru (stát Karnátaka) organizovaná místní kanceláří CzechTradu, českým velvyslanectvím a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). V závěrečné diskusi o dalším působení na nejrychleji rostoucím trhu světa vznikla myšlenka zřízení podnikatelského inkubátoru, který by pomohl českým firmám právě v té „zahřívací“ fázi vstupu na trh.

Díky dobré diplomatické práci se během několika měsíců podařilo vybudovat Český podnikatelský inkubátor, který je provozován indickým podnikatelem v kaž­dodenním kontaktu s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTradu v Bengalúru. Podnikatelský inkubátor poskytuje kancelářské zázemí a je vhodným místem pro české start-upy, protože se tam vytvořily velmi blízké vztahy s místním podnikatelským prostředím a vládou státu Karnátaka.

Český průmyslový klastr, který vzniká v Bengalúru, by měl poskytovat prostory až 15 výrobním firmám.

Průmyslové Bengalúru bylo pro tento účel vybráno jako centrum indického moderního průmyslu; působí tam nejvíce zahraničních výrobců především ze sektoru strojírenství, obranného a leteckého průmyslu. Město však z hlediska nákladů na osobu a poměru výdajů ke mzdám zůstává relativně levné.

Nový model exportní strategie

České úsilí o udržitelné působení v Indii tímto projektem nekončí. Česká obchodní diplomacie a AMSP připravují na listopad letošního roku další misi do Bengalúru, při níž by chtěly co nejvíce poznat místní poptávku a podnikatelské prostředí.

V připravovaném programu mise se počítá nejenom se semináři organizovanými místními podnikatelskými asociacemi, ale především je připravena série B2B setkání přímo u místních firem dle sektorů českých účastníků tak, aby se domů vraceli pokud možno s kontaktem na vhodného obchodního nebo podnikatelského partnera.

Vrcholným momentem mise bude představení nového projektu Českého průmyslového klastru 2020, jehož základní úlohou je vytvořit pro české firmy výrobní, vývojové i kancelářské zázemí v samostatném objektu umístěném v průmyslové zóně. Klastr by měl poskytovat prostory až 15 výrobním firmám, které mohou využít efektu sdílených služeb, jako jsou třeba služby právní a účetní. Prostor bude poskytnut i pro vývojové dílny startupových firem, které v regionu zcela určitě najdou i vhodné investory nebo zkušené lokální pracovní síly − Bengalúru je ve světě známé svým zázemím pro vědu a výzkum.

Koncepce Českého průmyslového klastru je novým modelem exportní strategie a zcela určitě si zaslouží zájem českých exportérů a investorů v Indii. Mise do Bengalúru jistě sehraje důležitou roli ve sdílení zkušeností s indickým byznysem i pro ty, kteří své obchodní aktivity v Indii teprve zvažují.

Podpora státu českým firmám v Indii bude spočívat nejen v poradenské činnosti CzechTradu a AMSP, ale také v sehrané exportní asistenci ze strany institucí zapojených do Sdílené podpory podnikání.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Ivan Kameník, ředitel zahraniční kanceláře CzechTradu v Bengalúru (ivan.kamenik@czechtrade.cz).

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme