V Íránu rozjelo obchody minimálně 80 českých firem

V posledním roce se v Íránu dveře netrhly. Podle různých statistik navštívilo zemi jen za předešlých šest měsíců na 20 hlav států, 17 premiérů, viceprezidentů a předsedů parlamentů, více než 40 ministrů zahraničních věcí, 80 ministrů průmyslu a ekonomiky a více než 350 zahraničních delegací v počtu od deseti do 100 lidí. To vše mělo za následek podepsání přes 100 různých dohod a kontraktů.

Česká republika v tomto ohledu nezůstala pozadu. Loni v září doprovodila na cestu českého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka do Isfahánu a do Teheránu skupina zástupců 46 významných českých podniků a institucí. Na to navázala návštěva ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka v Teheránu a Tabrízu letos v lednu, kterou rovněž doprovodila podnikatelská delegace zastupující 58 společností.

Díky rušení obchodního embarga se do Íránu valí světová konkurence i české podniky. Už loni vzrostl český vývoz do Persie za jedinou sezonu víc než o třetinu.Kromě zmíněných návštěv českých představitelů a podnikatelů byly letos českou ambasádou v Teheránu připraveny a realizovány dva projekty na podporu ekonomické diplomacie. „Prezentace potenciálu českých firem v oblasti důlní a těžební techniky a energetického průmyslu v provincii Jižní Chorásán“ a „Prezentace potenciálu českých firem v oblasti kolejových vozidel a rozvoje infrastruktury v Teheránu a Karáčí“.

Představily se stavební i zdravotnické podniky

Kromě těchto sektorů existuje v Íránu pro české firmy velký potenciál například v oblasti stavebnictví, petrochemie nebo zdravotnické techniky. Právě tyto obory se letos promítly v agenturou CzechTrade organizované účasti českých firem na mezinárodních veletrzích. Šlo o Project Iran – Mezinárodní stavební veletrh, Iran Oil Show – Mezinárodní chemický a petrochemický veletrh a o Iran Health – Mezinárodní veletrh zdravotní techniky a léčiv. V průměru se každého z nich účastnilo sedm českých firem. Celkově zastupitelský úřad registruje téměř 80 českých firem, které již mají své partnery v Íránu.

Významným impulzem pro rozvoj vztahů by bylo zřízení přímého leteckého spojení,
přičemž íránská společnost Mahan Air již o tom vážně uvažuje.

Kromě tradičních odvětví jako těžké strojírenství a obráběcí stroje můžeme mluvit i o telekomunikační technice, elektronice, strojích na zpracování dřeva, letecké technice či o rekonstrukci památek. Na druhé straně i v České republice úspěšně působí íránské firmy. Za všechny jmenujme firmu Royax, která úspěšně vyrábí vybavení pro vozidla záchranné služby a vozy první pomoci, jako jsou například sanitní nosítka.

Šance jsou také v regionech Fars nebo Mazandarán

Ve snaze nespoléhat jen na zprostředkované a v hlavním městě dostupné informace velvyslanectví postupně zjišťuje potřeby a příležitosti pro české firmy přímo v jednotlivých regionech. Zatím byly takto zmapovány provincie Fars, Guilan, Jižní Chorásán, Mazandarán, Teherán, Východní Ázerbájdžán a Zanžán. Velmi důležitým nástrojem pro úspěšné působení českých firem v zemi je smluvní základna mezi oběma státy.

K dnešnímu dni je podepsána a oběma zeměmi ratifikována smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsána je dohoda o ekonomické spolupráci a již proběhla i expertní jednání ve věci dohody o podpoře a ochraně investic, která je samozřejmě klíčová.

Významným impulzem pro další rozvoj nejen ekonomických vztahů by samozřejmě bylo i zřízení přímého leteckého spojení, přičemž íránská společnost Mahan Air již o tom vážně uvažuje.

Za rok vzrostl vzájemný obchod skoro o polovinu

Ještě v roce 2014 činil obrat vzájemného obchodu obou zemí pouze 35 milionů dolarů. Loni však už poskočil o víc než 45 procent na 51 milionů dolarů. Z toho vývoz z ČR vzrostl zhruba o 38 procent, dovoz z Íránu pak dokonce o 74 procent. Potenciál je přitom ještě mnohem větší. V českém vývozu loni jednoznačně převažovaly výrobky z nekovových nerostů, jako jsou grafit (elektrody, součást suchých a olejových maziv, grafitové uhlíky pro elektrické spotřebiče), síra (vulkanizace kaučuku, výroba kyseliny sírové, síření), průmyslové diamanty (řezné a obráběcí
nástroje) nebo strojní zařízení pro průmysl.

Tradičně mívala nejvyšší podíl na dovozu z Íránu do ČR surová ropa (přes 90 procent). Poslední odběr ropy ovšem proběhl v létě 2011 a od té doby k němu vzhledem k ropnému embargu ze strany EU nedocházelo. Loni byly hlavními dovozními položkami do Česka sušené a čerstvé ovoce a zelenina (skoro 60 procent), dále stroje nebo železo a ocel. Je však třeba mít na zřeteli, že statistika nepodchycuje celý objem našeho obchodu s Íránem, neboť jeho velká část se doposud odehrává prostřednictvím třetích zemí, jako jsou Spojené arabské emiráty, Turecko nebo Čína.

Největší problém pro íránskou ekonomiku představují přetrvávající bankovní sankce ze strany Spojených států a Evropské unie. Ty zasahují veškeré oblasti íránského zahraničního obchodu, ať již ve směru dovozním či vývozním. Zahraniční investice, tolik potřebné zejména v ropném a petrochemickém průmyslu, pokulhávají za potřebnou úrovní. Pro zemi je stále těžké přilákat zahraniční investory ochotné podepsat závazná obchodní ujednání s dlouhodobější platností a zároveň výhledově rychlou realizací.

Strojaři se potkají na dvou souběžných veletrzích

Shodou okolností ve stejnou dobu se budou konat v Česku i v Íránu dvě významné události pro strojírenské firmy, kde bude vzájemný obchod obou zemí velkým tématem. O Íránu bude řeč 5. října na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Uskuteční se konference, kterou společně připravují Ministerstvo zahraničních věcí ČR, EGAP a agentura CzechTrade. A naopak v Teheránu se zase od 5. do 8. října bude konat Mezinárodní strojírenský veletrh TIIE 2016 s oficiální českou účastí a pod patronátem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.


Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy deníku E15 a týdeníku Euro, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Pavel Kalina, vedoucí ekonomické sekce, ZÚ ČR v Teheránu.

• Teritorium: Asie | Írán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme