V Itálii do roku 2025 skončí uhlí, roste podíl energie ze slunce a větru

Itálie chce podporovat rozsáhlé využívání obnovitelných zdrojů energie. Ve výrobě elektřiny z těchto zdrojů by chtěla v roce 2030 dosáhnout úrovně zhruba 187 TWh.

Do roku 2025 chce země pro výrobu elektřiny naopak přestat využívat uhlí. Zejména díky významnému nárůstu fotovoltaiky, jejíž výroba by se měla ztrojnásobit, a díky větrným elektrárnám, jejichž výroba by se měla více než zdvojnásobit, mají do roku 2030 pokrýt 55 procent hrubé konečné spotřeby elektřiny obnovitelné zdroje. Pro srovnání, v roce 2017 to bylo asi 34 procent.

Tato čísla vycházejí z Národního integrovaného plánu pro energetiku a klima publikovaného italským Ministerstvem pro ekonomický rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy. Tento plán stanovuje závazné cíle pro rok 2030 v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a snižování emisí CO2.

Italská vláda má v úmyslu urychlit přechod od tradičních paliv k obnovitelným zdrojům. Bude tedy potřeba naplánovat a vystavit nezbytnou infrastrukturu, aby mohl být plán splněn. Právě zde, při této transformaci, se nabízí největší šance pro české podniky pohybující se v oblasti energetiky. Navíc energetický plán hovoří také o formách odpočtu daní za energetickou modernizaci a také pro renovaci budov za účelem snížení energetické náročnosti (Ecobonus, Sismabonus + Bonus casa).

České firmy přitom nejsou na italském energetickém trhu neznámé. Velmi výraznou investicí byla akvizice sedmi tepelných elektráren, respektive šesti plynových a jedné uhelné, společností Energetického a průmyslového holdingu (EPH) z ledna roku 2015. Jedná se o dosud největší investici, která z české strany v Itálii kdy proběhla. Navíc v roce 2017 následovala akvizice dalších dvou elektráren a přes dceřinou společnost EP New Energy Italia i převzetí elektrárny Fusine. Všechny tři zmíněné provozy jsou tepelnými elektrárnami na biomasu.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Itálie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme