V Itálii se představilo české biodynamické zemědělství

Dne 20. dubna 2023 uspořádalo Velvyslanectví ČR v Římě ve spolupráci s Univerzitou Tuscia prezentaci biodynamického zemědělství v ČR se zaměřením na netradiční přístupy při pěstování vína.

Akce se uskutečnila v rámci aktivit na podporu implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Zájem o zemědělský dialog projevili jak studenti prestižní italské univerzity, tak profesorský sbor a podařilo se tak v Itálii, coby zemědělské velmoci, představit segment, ve kterém ČR dosahuje mezinárodních úspěchů.

Ilustrační fotografie

Udržitelné zemědělství v ČR představil Marek Vybíral, předseda spolku Demeter ČR a vinař. Za Velvyslanectví ČR v Římě vystoupil ekonomický diplomat Marcel Sauer.

Prezentace probíhala formou představení biodynamického zemědělství v ČR a formou dialogu a diskuze a zaměřila se na představení pozitivní dopadů i nevýhod biodynamických forem zemědělství a porovnala negativa i pozitiva aktuálních forem hospodaření. Přínosem bylo rovněž to, že sdílení zkušeností z oblasti vinařství v ČR je pro Itálii zcela novou oblastí poznání.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Itálie je vinařskou velmocí s ročním exportem v hodnotě přes 7 mld. euro a tisíciletou tradicí. Přes převažující metody konvenčního zemědělství se stále více prosazují hlediska udržitelného rozvoje, bio zemědělství a biodynamika. Právě v oblasti alternativních způsobů hospodaření může ČR nabídnout své znalosti, zkušenosti i světový věhlas a prezentovat naplňování cíle udržitelného v oblasti zemědělství.

O akci informoval online deník Giornale Diplomatico, který zdůraznil potřebu výměny zkušeností mezi výrobci s netradičními přístupy v různých environmentálních, sociálních a ekonomických souvislostech. Projekt byl financován z prostředků MZV v rámci aktivit na podporu implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie).

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí

Doporučujeme