V Itálii se uskuteční veletrh zaměřený na vesmírnou ekonomiku

Italská kosmická agentura ASI organizuje ve dnech od 10. do 12. prosince 2019 veletrh věnovaný vesmírné ekonomice. New Space Economy European Expoforum je první akcí tohoto druhu organizovanou ASI společně s nadací Amalfi a římským výstavištěm Fiera di Roma.Cílem veletrhu je propojení všech článků kosmického sektoru, tedy malých a středních firem, vesmírných agentur z různých zemí, uživatelů, mezinárodních investorů, soukromých investičních podniků, startupů, inkubátorů a výzkumných organizací a univerzit.

Očekává se účast téměř 140 účastníků. Kromě zástupců hlavních italských společností jako jsou ASI, Leonardo a Thales Alenia Space, Telespazio a Vitrociset, Avio, Sitael a Enac se veletrhu zúčastní hlavní představitelé zahraničních skupin včetně Evropské vesmírné agentury ESA, Národního střediska pro výzkum vesmíru Cnes z Francie a německého Střediska pro letectví a kosmonautiku Dlr, Izraelské vesmírné agentury a zástupce americké společnosti SpaceX.

Klíčovým bodem pro další směřování vesmírné ekonomiky bude ministerská konference 22 členů ESA v listopadu v Seville, v rámci níž se bude rozhodovat o rozdělení evropských fondů na průmyslové programy. Itálie bude usilovat o posílení pozice v rozvoji budoucích programů, jako jsou Copernicus s novými satelity a vývoj vrhače Vega. V Itálii zaměstnává sektor kosmického průmyslu na 7 tisíc pracovníků. Podle údajů italského Ministerstva hospodářského rozvoje se předpokládá pro období 2021–2027 výrazné navýšení investic až do výše 16 mld. eur v rámci programu Horizon Europe.

Oblast Lazio, která hostí veletrh je pro kosmický průmysl jednou z nejvýznamnějších a je jediným regionem, ve kterém jsou zastoupeny všechny články řetězce kosmického průmyslu. V Itálii je aktivních na 250 firem spojených s kosmickým průmyslem a „Space economy“ představuje zhruba 2 mld. eur, v globálním měřítku dosahuje vesmírná ekonomika až 300 mld. eur.

Vzhledem k perspektivám růstu kosmického průmyslu, technologické vyspělosti a konkurenceschopnosti českých firem i již existujících případů jejich spolupráce s italským kosmickým průmyslem, vidíme v jeho expanzi další příležitosti pro české firmy. Příkladem je spolupráce české firmy GL Electronics s italskými výrobci satelitů jako Thales Alenia Space, Leonardo, Space Engineering a Telematic Solutions. V kosmickém průmyslu je kladen důraz na vysokou kvalitu, bezchybnou funkci a maximální spolehlivost všech použitých komponent. Uspět zde mohou technologické firmy, jejíž výrobní operace jsou certifikovány dle norem Evropské kosmické agentury (ESA). Mají možnost se účastnit celé řady mezinárodních kosmických projektů, které se realizují v Itálii a ve Francouzské Guyaně.

Velvyslanectví ČR v Římě, které vysoký potenciál pro spolupráci s italským průmyslem dlouhodobě monitoruje, zorganizovalo společně s Ministerstvem dopravy ČR tři velmi úspěšná podnikatelská fóra zaměřená na  propagaci českých firem vyvíjejících kosmické technologie a aplikace: Tyto aktivity výraznou měrou přispěly k podpisu Dohody o porozumění mezi Ministerstvem dopravy ČR a Italskou kosmickou agenturou v září t.r.

V případě úspěchu a konání veletrhu věnovaného vesmírnému průmyslu v Římě v příštím roce, zváží Velvyslanectví ČR v Římě zorganizování společné účasti českých firem na této akci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autorka: Andrea Nimmerfrohová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí

Doporučujeme