V Izraeli roste podíl “zelené” energie

Překotný rozvoj nutí zemi dostat se do souladu s jejím závazkem dosáhnout 10 % výroby energie z obnovitelných zdrojů do konce roku 2020 (v roce 2009 si Izrael stanovil cíl dosáhnout 5 % zelené elektřiny do roku 2014 a 10 % do roku 2020, ale dosud to bylo jen 6 %).
Minulý rok znamenal velký krok vpřed v oblasti obnovitelných zdrojů energie v zemi, s rekordním růstem generujícího výkonu. Energetický úřad uvádí, že bylo dobudováno 430 megawattů zelené energie, což na konci roku přineslo celkem 1450 MW, resp. 4,15 % celkové výroby elektřiny na celostátní úrovni.
Tento vývoj dává široké možnosti investorům a také dodavatelům zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, včetně těch z ČR.
Zahraniční kancelář CzechTrade v Izraeli je připravena spolupracovat s českými zájemci o izraelský trh nejen v oblasti informací a identifikaci příležitostí, ale i hledání vhodných partnerů.


  • Země: IL – Izrael
  • Datum zveřejnění: 10.05.2019

www.haaretz.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme