V Karlových Varech se konala konference na téma Cirkulární bioekonomika

Konference s názvem Cirkulární bioekonomika jako příležitost pro Karlovarský kraj se uskutečnila v Karlových Varech v režii BIOEAST HUB CZ a Karlovarské agentury rozvoje podnikání pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka.

Byla určena všem, kteří hledají nová řešení výroby udržitelné energie, zemědělství, chemického průmyslu nebo potravinářství a všem, kteří se chtěli seznámit s bioekonomickým potenciálem.

Bioekonomika představuje jednu z hlavních cest udržitelného rozvoje | KARP

V prvním dni konference věnovaném přednáškám a diskusím představili Jan Nedělník a Marie Kubáňková z BIOEAST HUB CZ podstatu a význam bioekonomiky. V další bloku předali informace o vhodných dotačních programech zástupci Ministerstva životní prostředí a Agentury pro podnikání a inovace.

Hlavní a nejobsáhlejší část programu nazvanou Bioekonomika v praxi naplnily příklady dobré praxe firem, které mají s problematiku bioekonomiky zajímavé zkušenosti. Do programu se tak dostala témata jako je využití konopí v textilu, fungování bioplynových stanic, efektivní zpracování bioodpadu či výroba tepla z biomasy.

Co je bioekonomika?

Bioekonomika představuje jednu z hlavních cest udržitelného rozvoje. Jedná se o část ekonomiky, která využívá obnovitelné biologické zdroje k výrobě potravin, krmiv, chemických látek, textilu a energie udržitelným způsobem. Základem bioekonomiky je zemědělství, lesnictví, akvakultura, potravinářský a chemický průmysl.

Druhý den zavedly naplánované exkurze účastníky konference do provozu Žlutické teplárny zaměřené na výrobu tepla především z dřevní štěpky. Druhá návštěva se uskutečnila v bioplynové stanici u Vintířova. Zde si mohli zájemci prohlédnout celý proces výroby bioplynu v zemědělském režimu.

Firmy trápí zdražování materiálů, úspory nacházejí v cirkulární ekonomice

„Oblast cirkulární bioekonomiky je pro Karlovarský kraj poměrně novým, ne příliš zažitým tématem. I přesto bych zhodnotil konferenci a zájem o toto téma pozitivně. Firmy či organizace působící v Karlovarském kraji se díky akci měli možnost seznámit s dobrou praxí firem přicházející z jiných koutů České republiky, inspirovat se, navázat nová partnerství, případně využít nabídku zástupců BIOEAST HUB CZ a stát se členy tohoto národního sdružení. Já věřím, že bioekonomika může opravdu být velkou příležitostí pro náš region,” uvedl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o.

Redakčně upravená tisková zpráva Karlovarského kraje

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme