V Kazachstánu chybí skladovací prostory pro zeleninu

I přes značný objem produkce zeleniny v Kazachstánu dochází v důsledku nedostatku skladovacích kapacit, hlavně v období zima-jaro, k poklesu nabídky tuzemské zeleniny na trhu.

To pak má za následek nejen zvýšení dovozu zeleniny, ale i zvýšení cen u komodit v období mimo sezónu. Za rok 2022 se v Kazachstánu vypěstovalo 4,1 mil. tun brambor, 1,1 mil. tun cibule, 621 tis. tun mrkve a 551 tis. tun zelí.

Ilustrační fotografie

V současné době je v Kazachstánu 1208 prodejen zeleniny s celkovou skladovací kapacitou 1952,8 tis. tun. Ze všech skladovacích zařízení je pouze 200 skladů zeleniny v zemi vybaveno klimatizací.

Řešením tohoto problému je, dle kazašské vlády, zvýšení skladovacích kapacit pro zeleninu. Za tímto účelem byl schválen Souhrnný plán výstavby a modernizace skladů zeleniny do roku 2025. Ten navíc počítá s navýšením kompenzace investic z 25 % na 50 % při výstavbě moderních skladovacích prostor se speciálním zařízením, které zajišťuje dlouhodobé skladování produktů při zachování jejich kvalitativních prvků.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Potravinové (ne)zabezpečení

Kazašská vláda na svém zasedání dne 2. května 2023 projednala implementaci Plánu potravinového zabezpečení na léta 2022–2024. Podle ministra zemědělství Yerbola Karashukeeva tento plán stanoví 31 opatření, z nichž:

  • 17 opatření má za cíl zvýšit produkci potravin a podpořit rozvoj vědy a výzkumu v oblasti zemědělství;
  • 7 opatření má za cíl stabilizovat ceny potravin;
  • a dalších 7 opatření má za cíl zajistit bezpečnost a kvalitu potravin.

Pokud jde o produkci potravin, tak na konci r. 2022 se objem produkce potravin zvýšil o 3,9 % a činil 5,8 mld. €, a to konkrétně u těchto produktů: rostlinný olej, mouka, těstoviny, cereálie, uzeniny a cukr.

Naopak u vybraných výrobků došlo ke snížení produkce, jedná se především o tyto položky: máslo, mléko, sýry a tvaroh, zakysané mléčné výrobky. Důvodem nízké výroby mléčných výrobků je nedostatek kvalitních surovin a vůbec nízká mléčná produkce. Kazašská vláda se proto chce zaměřit na výstavbu velkých komerčních mléčných farem, která by pro výrobce zajistila kvalitní suroviny, čímž by se výrazně snížila závislost země na dovozu mléčných výrobků.

Pro výstavbu mléčných farem by mělo být ze strany státu poskytnuto zvýhodněné financování. Stát plánuje pro tyto účely vyčlenit cca 200 mil. € na výstavbu 65 mléčných farem s výrobní kapacitou 373 tis. tun mléka za rok.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme