V Kazachstánu převažuje živočišná výroba a další novinky ze sektoru zemědělství

V období od ledna do srpna roku 2021 činila hrubá produkce zemědělských produktů Kazachstánu 2,9 bilionu tenge, což je v přepočtu přibližně 148 miliard korun.

Skutečný růst v tomto odvětví činil pouze 2 %. Více než dvě třetiny produkce tvořil chov hospodářských zvířat: 66 %, tzn. 1,9 bilionu tenge (98 mld. Kč).

K 1. září 2021 došlo v Kazachstánu ke zvýšení objemu chovu zvířat:

  • chov skotu – z 8,4 mil. kusů na 8,8 mil. kusů (4,8% nárůst);
  • chov koní – z 3,1 mil. kusů na 3,5 mil. kusů, (9,6% nárůst);
  • chov drůbeže – ze 46,7 mil. kusů na 48,8 mil. kusů (4,4% nárůst);
  • chov velbloudů – z 236 tis. na 246,6 tis. kusů (4,3% nárůst);
  • chov ovcí – z 20,2 mil. kusů na 20,8 mil. kusů (2,9% nárůst).

Naopak k mírnému snížení došlo u chovu prasat, a to 0,1 %, tj. na 934,9 tis. ks. Od začátku tohoto roku bylo poraženo nebo prodáno na porážku 1,2 mil. tun hospodářských zvířat a drůbeže v živé hmotnosti (+6 % za rok). Produkce (kravského) mléka činila 4,4 mil. tun a snáška vajec činila 3,2 mld. ks.

Produkce ryb a problémy s ní spojené:

V lednu až srpnu r. 2021 bylo v Kazachstánu vyprodukováno 26,8 tis. tun čerstvých, chlazených nebo mražených ryb. Snížila se produkce vařených nebo konzervovaných ryb a také kaviáru, a to z 18 tis. na 9,4 tisíce tun. V tomto segmentu byl hlavní pokles objemů produkce zaznamenán v oblasti Atyrau: o 71,8 %. K poklesu produkce došlo také ve dvou dalších klíčových regionech: region Západního Kazachstánu (o 12,3 % ročně) a Turkestánský region (o 15,1 %).

Snížení objemu zpracování ryb zapříčiňují zastaralé technologie. Např. v jeseterních závodech v regionu Atyrau byly větší opravy prováděny před více než 20 lety. Zařízení na zpracování ryb jsou již dlouho opotřebená a skoro nefunkční.

Rok 2021 – kvalitní sklizeň zrna

První náměstek ministra zemědělství Kazašské republiky Aidarbek Saparov sdělil na brífinku vlády dne 28. září 2021, že kvalita zrna sklizeného v r. 2021 je nejvyšší za posledních pět let. Do obilného sila se dostalo již 2,6 mil. tun obilí, z čehož 91 % tvoří vysoce kvalitní zrno, tedy zrno první, druhé a třetí třídy. Naopak v r. 2020 se toto číslo pohybovalo na úrovni 83 %. A v letech 2019 a 2018 byl podíl kvalitního zrna ještě nižší, činilo kolem 60 %.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme