V Kazachstánu proběhlo jednání o ekonomické spolupráci ČR s regionem Pavlodar

V rámci rozšíření ekonomických vztahů s regiony Kazachstánu navštívil velvyslanec Rudolf Hykl ve dnech 22. a 23. října 2019 město Pavlodar, centrum stejnojmenného regionu na severu Kazachstánu.Cílem návštěvy bylo zjistit možnosti ekonomické spolupráce a také otevření konkrétních obchodních případů podle potřeb českých firem. Proběhla schůzka s  hejtmanem regionu Bulatem Bakauovem, dále schůzky s vedením zvláštní ekonomické zóny a domu investorů, návštěva 3 továren a setkání s vedením a vědeckými pracovníky Pavlodarské státní univerzity k možnostem spolupráce s ČR. Na danou návštěvu naváže cesta desítky českých společností ze sektoru technologií pro petrochemický průmysl, která město navštíví 8. listopadu 2019.

Pavlodarský region patří mezi průmyslová centra země. Těží se zde 60 % uhlí a produkuje 70 % elektřiny, 65 % feroslitin, 46 % benzínu a 90 % hliníku. Podíl průmyslu na HDP regionu dosahuje 48 %. V zemědělství dominuje chov mléčného skotu a pěstování brambor. S vědomím potenciálu pro český vývoz, který výše popsaná struktura ekonomiky Pavlodarského regionu otevírá, byla návštěva realizována. Hlavním bodem cesty bylo jednání s hejtmanem oblasti Bulatem Baukauovem.

Hejtman Pavlodarského regionu Bulat Bakauov na setkání s velvyslancem Hyklem uvedl, že podniky oblasti vyvážejí do ČR ferochrom a z ČR dovážejí filtry, pumpy a plemenný skot. Zmínil dobrý příklad výstavby továrny na výrobu železničních soukolí ve městě Ekibastus, kdy dodavatelem technologií byla společnost Alta. Velvyslanec Rudolf Hykl v reakci zdůraznil snahu Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu aktivizovat vztahy s regiony a uvedl příklad oficiální cesty předsedy PSP ČR, jehož na návštěvě Šymkentu doprovázela 20členná podnikatelská mise.

Do Pavlodaru se počátkem listopadu chytá 11členná mise českých dodavatelů technologií pro petrochemický průmysl. České firmy projevují značný zájem o region, např. v oblasti energetiky. Zdůraznil úspěchy při dodávkách plemenného skotu, kdy z celkem cca 5 tisíc ks letos vyvezených z ČR do KZ  připadá na Pavlodarský region přes tisíc. Zmínil také jednání o dodávce českých letadel.

Na Pavlodarské státní univerzitě Torajgyrova se uskutečnilo jednání velvyslance Hykla s vedením univerzity a vědeckými pracovníky o možnostech spolupráce mezi regionem a ČR v oblasti vysokoškolského vzdělávání, doplněná o vystoupení jednotlivých profesorů o probíhající spolupráci s českými univerzitami, konkrétně s partnerskými Univerzitou Palackého, ČVUT a VUT Brno. Velvyslanec  Hykl ve svém vystoupení vyjádřil připravenost napomoci rozšíření spolupráce ve školství a výzkumu s ČR a zdůraznil vhodnost zapojení podniků pro aplikaci výsledků vědeckého bádání.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán).

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme