V Kazachstánu se snižuje objem vodních zdrojů

Otázka vody v Kazachstánu je dlouhodobě velmi citlivým tématem. V poslední době se situace ve vodohospodářství zhoršila jak kvůli nehospodárnému využívání vody, tak kvůli všeobecnému poklesu světových zásob.

Kazachstán je dle informací Asijské rozvojové banky mezi asijskými zeměmi na 8. místě z hlediska nedostatku vody. Otázka zajištění hospodárného využívání vody je strategicky důležitým úkolem pro kazašskou vládu.

Ilustrační fotografie

Podle odborníků patří mezi hlavní negativní vlivy klimatické podmínky, zhoršující se vodní infrastruktura, plýtvání vodou a nedostatečný právní rámec upravující tuto oblast. Podle prognóz Světové banky se roční objem vodních zdrojů v Kazachstánu do roku 2030 sníží z 90 na 76 km³. To znamená, že za pouhých osm let bude v zemi chybět ročně asi 12–15 km³ vody, tedy asi 15 %.

Kazachstán má vzhledem ke své geografické poloze také nedostatek vodních zdrojů a 44 % vodních toků jsou za jeho hranicemi, tj. v sousedních zemích, což znamená, že Kazachstán je z tohoto pohledu vysoce závislé na odtoku z řek a jezer.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Velká část území Kazachstánu patří k endorheickým pánvím vnitrozemských jezer, která nemají přístup k oceánu. Atmosférické srážky nejsou tak vysoké, s výjimkou horských oblastí. Podle různých odhadů má celkový povrchový odtok různé hodnoty. Celkové vodní zdroje řek jsou tedy 101 km³, z toho 57 km³ jsou na území Kazachstánu, zbytek pochází ze sousedních zemí: Rusko 8 km³, Čína 19 km³, Uzbekistán 15 km³, Kyrgyzstán 3 km³.

Zásoby sladké vody v Kazachstánu: jezera 90 km³; nádrže 5 km³; průtok řeky 0,1 km³; podzemní voda 5 km³; ledovce 8 km³; celkem 39 km³. Kromě toho jsou vodní zdroje „rozmístěny“ nerovnoměrně a jsou významně ovlivňovány ročními obdobími.

Dalším z faktorů ovlivňujícím vodohospodářství v Kazachstánu je neexistující jednotný systém pro sčítání vodních zdrojů a vykazování provozních dat. Navíc je problematika vodohospodářství rozdělena gesčně mezi několik ministerstev: ministerstvo ekologie, ministerstvo energetiky, ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu a všechny výkonné orgány krajů samostatně.

Prezident Kazachstánu Kassym-Jomart Tokajev ve svém prohlášení ze dne 1. září 2023 zdůraznil, že vodní zdroje jsou pro zemi stejně důležité jako ropa, plyn nebo kovy, a proto navrhl vytvoření samostatného ministerstva – ministerstva vodních zdrojů a zavlažování. V rámci resortu by měla být obnovena Národní hydrogeologická služba a mělo by dojít k reformě vodního hospodářství.

Ilustrační fotografie

Reformou má projít celý vodohospodářský systém země včetně klíčových podniků. Nutnost řešení problematiky hromadění vnitřních zásob ledovcové vody a ztrát při jejím přenosu si vyžádá dle prezidenta vybudování 20 nových a rekonstrukci minimálně 15 stávajících nádrží, modernizaci a digitalizaci minimálně 3 500 kilometrů vodovodních kanálů.

Zemědělství má významný podíl na spotřebě vody v Kazachstánu. Jestliže spotřeba pitné a užitkové vody je pouze 4 %, spotřeba vody v zemědělství je 63 %. Ke značným ztrátám (až 50 %) navíc dochází z důvodu špatných rozvodů vody k zavlažování.

Nutno podoktnout, že se letos zemědělci potýkali s řadou problémů spojených se suchem a nedostatkem závlahové vody, které se projevily na stavu a objemu úrody. Z toho důvodu vláda vyhlásila nouzový stav a snaží se o zajištění finanční pomoci zemědělcům formou urychlení vyplácení dotací z rozpočtu v plné výši a poskytnutím úvěrů.

Za zmínku rovněž stojí, že nejen Kazachstán má problémy se zásobami vody a obecně s vodou, s problémem se potýkají i sousední Uzbekistán a Kyrgyzstán. V zemích Střední Asie stejně jako jinde ve světě objem vody na hlavu prudce klesá. Do popředí se dostávají otázky racionální spotřeby a mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany přeshraničních vodních zdrojů.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme