V Kolumbii roste poptávka po mléku a mlékárenských technologiích

Kolumbie má 13. největší populaci hovězího dobytka na světě. Přesto není tato země schopna pokrýt rostoucí domácí spotřebu mléka a mléčných výroků z vlastní produkce. Většinu tak kryje dovoz, a to zejména z USA, ale i ze zemí EU včetně ČR.

Na základě Dohody o volném obchodu mezi EU a Kolumbii se budou překážky dovozu mléka a mléčných výrobků dále postupně odbourávat. Příležitosti plynoucí ze střednědobé potřeby Kolumbie dovážet větší objemy mléka a mléčných produktů nejsou však jediné. Domácí mlékárenský průmysl se s podporou vlády snaží investovat do technologií na zpracování mléka.

V Kolumbii se chová asi 24 milionů kusů hovězího dobytka, což ze země činí 13. největší dobytkářskou „velmoc“ na světě. Zeměpisné podmínky v Kolumbii jsou příznivé pro chov skotu a produkci mléka. Horské louky a pastviny, mají vzhledem k nadmořské výšce mírné klima, ale na rozdíl od obdobných biotopů v Alpách, jsou zde teploty celoročně stabilní.

Produkce mléka je významnou součástí hospodářství ve většině oblastí této hornaté země a tvoří více než 20 % zaměstnanosti v sektoru zemědělství. Přesto je domácí produkce mléka dlouhodobě nedostatečná. Může za to souběh nízké domácí produktivity a stoupající spotřeby, která je na obyvatele stále relativně nízká v porovnání s ostatními zeměmi OECD. Kolumbie je tak nucena velké objemy mléka a mléčných výrobků dovážet.

Evropské dovozy, včetně těch českých, tak dlouhodobě posilují. Jen v syrovátce se podíl České republiky na celkovém dovozu této komodity do Kolumbie pohybuje dokonce okolo 22,5 %.

V souladu s Dohodou o volném obchodu mezi EU a Kolumbií z roku 2013 bylo ustanoveno moratorium v délce 15 let, v průběhu kterého platí postupně se snižující kvóty na dovoz mléka a mléčných produktů z EU. Poté by mělo být toto omezení odbouráno úplně a evropské vývozy mléka a mléčných produktů by měly mít volný bezcelní vstup na kolumbijský trh.

Již v současné době však platí, že dovoz mléka a mléčných produktů není do vyčerpání kvóty zatížen dovozním clem. Dovoz těchto produktů je podmíněn získáním povolení INVIMA (Institut pro dohled nad potravinami a léčivy). V poslední době došlo k výraznému zjednodušení procesu získání takového povolení. To je vyřizováno na základě platných dokumentů vystavených Státní veterinární správou ČR za pomoci Velvyslanectví České Republiky a Delegace EU v Kolumbii.

Dovozy mléka a mléčných produktů budou ještě dlouhou dobu představovat způsob řešení deficitu mezi nabídkou a poptávkou po mléku a mléčných výrobcích na kolumbijském trhu a skýtají tak příležitosti i pro české mlékárenské firmy.

Na druhou stranu není nijak překvapující, že právě tyto zahraniční dovozy jsou značně nepopulární u kolumbijských producentů mléka. Ti jsou kvůli své nízké produktivitě vůči zahraničí cenově nekonkurenceschopní. To dokazuje mimo jiné fakt, že kvóty na bezcelní dovoz mléka a mléčných produktů, které platí jak na dovoz mléka z EU, tak z USA, byly letos vyčerpány hned v lednu tzn. během pár dní.

S ohledem na významné sociální a hospodářské aspekty chovu skotu a mléčné produkce v kolumbijských venkovských komunitách jsou vláda a municipality značně motivovány rozvoj tohoto sektoru podporovat. Snaha o dodání přidané hodnoty produkci mléka a zpracování mléčných výrobků tak nabízí řadu příležitostí pro vývoz příslušných technologií, které není kolumbijský průmysl sám schopen dodat. Jedná se o technologie na výrobu sušeného mléka, potravinových doplňků na bázi mléka, proteinových výrobků, krmiv pro domácí zvířata a kosmetiky. Velcí kolumbijští producenti se také snaží zvyšovat svoji technologickou základnu v oblasti domácí produkce sýra a pekárenství. 

Kolumbie aktivně podporuje zavádění mlékárenských a potravinářských technologií do domácích provozů a ve většině případů nejsou dovozy strojního zařízení zatíženy cly. Při exportu hotových výrobků i technologií z ČR je vždy vhodné mít místní zastoupení. V případě technologií je nějaká forma zastoupení praktickou nutností, a to za účelem poskytování technického servisu a případných dodávek dílů.

Vhodným cílem pro vývoz mlékárenských technologií jsou místní kapitálově silnější mlékárenské společnosti, které se snaží dodat místní produkci přidanou hodnotu. Na tomto dlouhodobém trendu nezměnila nic ani pandemie. Sektor zemědělství a potravinářství je jeden z mála, kde Kolumbie v loňském roce vykázala nejen nárůst domácí produkce, ale i exportu do okolních zemí.

Vhodnými kanály pro nalezení bližších informací a navázání prvních kontaktů mohou být sektorové asociace jako např. ASOLECHE nebo Cámara Gremial de la Leche en la Federación de Ganaderos. Dále se v oblasti „agro“ konají pravidelné veletrhy a kongresy, z nichž nejvýznamnějšími jsou Agroexpo v Bogotě nebo Expo Agrofuturo v Medellínu. Jejich plánované uskutečnění v roce 2021 bude samozřejmě záviset na epidemiologické situaci jak v Kolumbii, tak ve světě. České firmy se také mohou vždy mohou obrátit na Velvyslanectví ČR v Bogotě a místní Zahraniční kancelář CzechTrade.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie). Autoři: Bohdan Malaniuk, ekonomický diplomat, Fernando González, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Bogotě.

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme