V Kunovicích se uskutečnilo setkání s firmami z leteckého průmyslu

Ve čtvrtek 8. června se v Kunovicích setkali zástupci firem z leteckého průmyslu s představiteli Zlínského kraje. Akce se uskutečnila v hangáru AEROMEC a účastnilo se jí přes 70 zástupců těchto firem a organizací.

Zájemci si mohli vyslechnout příspěvky o možnostech rozvoje podnikání a inovací v oboru, získat hodnotné informace a navázat nové spolupráce a kontakty.

Lubomír Traub, náměstek hejtmana Zlínského kraje | Zlínský kraj

„Jsem rád, že jsem se mohl této inovační platformy a setkání s firmami účastnit. Oblast letectví je ve Zlínském kraji velmi silná a má potenciál se do budoucna posouvat dál,“ uvedl Lubomír Traub, náměstek hejtmana. Firmy, které v tomto oboru podnikají, jsou sdružovány pod Moravským leteckým klastrem a velmi se orientují na export a internacionalizaci.

Akce byla pořádána Moravským leteckým klastrem ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem a projektem Smart akcelerátor Zlínského kraje III.

Redakčně upravená tisková zpráva Zlínského kraje

• Teritorium: Česká republika | Zlínský kraj
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme