V Latinské Ameriky je Mexiko zemí s největším růstem samostatně výdělečných osob

Na regionální úrovni, průměrný nárůst samostatné výdělečné činnosti zaznamenaný v první polovině roku činil 2,4 %. Mexiko překračuje průměr s růstem 4,2 %, který je dokonce vyšší než v Brazílii. Naproti tomu standardní placená zaměstnanost vzrostla pouze o 1,9 %. Tento trend se netýká jenom Mexika ale i dalších zemí v regiony. V Chile, Panamě a Dominikánské republice dochází k většímu růstu samostatně výdělečných osob nad placenými zaměstnanci. Většinou podnikají v oblasti digitálních platforem, které přispívají ke zvýšení ekonomické účasti lidí. Mezinárodní organizace práce (ILO) však upozorňuje, že to nemusí nutně znamenat lepší kvalitu zaměstnání nebo života. Faktem zůstává, že i přes výrazný nárůst živnostníků, standardní zaměstnanost v Mexiku stále zaznamenává pozitivní růst.  


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 12.11.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme