V Libanonu roste obliba drůbežího masa

Přes velké potíže, které sektor chovatelů drůbeže v Libanonu zažil za poslední dva roky trvání libanonské hospodářské krize, dokázal syndikát chovatelů drůbeže tuto složitou etapu překonat s minimálními ztrátami.

Drůbežářský sektor zajišťuje potřeby Libanonu navzdory válce na Ukrajině a s tím spojeným negativním dopadům na potravinářský sektor. Řada zemí v oblasti Blízkého východu zaznamenala prudký pokles produkce kuřat, zejména v důsledku omezení dovozu krmiv z Ukrajiny.

Ilustrační fotografie

Libanon se v produkci kuřecího masa snaží o dosažení soběstačnosti, a to i přes zvýšení cen krmiv a veterinárních léčiv v důsledku války na Ukrajině. Libanonská vláda schválila novou dotační politiku s přednostním zaměřením na nákup krmiv a léků pro zemědělský sektor. Pod záštitou Ministerstva zemědělství Libanonu byl vytvořen výbor pro veterinární léčiva, který má za cíl úpravy procesů dovozu a prodeje veterinárních léčiv a vakcín.

V této souvislosti je potřeba zmínit postavení dvou českých společností, které jsou významnými dodavateli veterinárních léčiv a přípravků pro hospodářská zvířata do Libanonu a Sýrie (import do Sýrie je realizován prostřednictvím libanonských firem). Začátkem dubna 2022 navštívil představitel Ministerstva zemědělství Libanonu tyto české výrobce s cílem zintenzivnění jejich exportu do Libanonu.

Ramadán dočasně mění fungování islámských zemí. Na co musí dát exportér pozor?

Výrobky z drůbežího masa zaznamenaly za sledované období r. 2021–2022 mnohem menší cenový nárůst oproti cenám hovězího a skopového masa a výrobků z něj. Maloobchodní cena čerstvých chlazených kuřecích prsou se aktuálně pohybuje na úrovni cca 6–8 USD/kg, což je, i přes velký pokles koupěschopnosti obyvatel Libanonu, stále cena přijatelná. Pro srovnání ceny hovězího masa se pohybují na úrovních 16–20 USD/kg.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme