V Maroku se do konce roku uskuteční dva veletrhy o ekologii a obnovitelných zdrojích energie

V Casablance a Agadiru se uskuteční veletrhy se zaměřením na životní prostedí.

Pollutec Maroc

Reed Exposition Maroko pořádá 11. ročník Mezinárodní výstavy zařízení, technologií a environmentálních služeb pod názvem Pollutec Maroc. Výstava se uskuteční ve dnech 30. října až 2. listopadu 2019 v Casablance. Očekává se zhruba 200 vystavovatelů a téměř 5 000 návštěvníků. Hlavním tématem bude ekologický průmysl v Maroku a ve světě, dále řízení rizik a udržitelného rozvoje, znečištění ovzduší, kontrola likvidace a recyklace odpadů a odpadních vod.

Mezinárodní konference o obnovitelných a udržitelných energiích

Ve dnech 27. až 30. listopadu 2019 se v Maroku ve městě Agadir uskuteční 7. ročník Mezinárodní konference o obnovitelných a udržitelných energiích (IRSEC’19). Akce je organizována Středomořským technologickým a inovačním prostorem (MSTI) ve spolupráci s Marockou agenturou pro udržitelnou energii (MASEN) a Univerzitou Mohammeda V (UM5) s cílem vytvořit platformu pro usnadnění mezinárodní diskuze.
Kromě výměny nejmodernějších výzkumných poznatků a příležitostí, souvisejících s obnovitelnou a udržitelnou energií, se konference letos zaměří zejména na oblast využití sluneční energie při odsolování mořské vody, zásobování, čištění vody a opětovné použití, včetně souvisejících věd a technologií.

Vypracoval tým pracovníku zahraniční kanceláře CzechTrade Casablanca

• Teritorium: Evropa | Maroko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme