V Mexiku registruje největší růst podílu HDP stát Guanajuato

Tento pozitivní směr se odvíjí především od dynamiky automobilového sektoru. V tomto mexickém státě je však hned několik strategických clusterů, mimo ten automobilový například chemický, zdravotnický, módní, výzkumný aj.

Guanajuato se stalo šestou největší ekonomiku v Mexiku. Podle INEGI – Národního statistického a geografického úřadu došlo za posledních 10 let v Guanajuatu ke zlepšení o 0,87 %. V roce 2009 tvořilo Guanajuato 3,5 % HDP, v roce 2018 to bylo už 4,4 %. Zlepšení o 0,87 % je tak za dané období v porovnání s ostatními státy nejvýraznější. Dle Ministerstva financí bylo Guanajuato v letech 1999-2019 příjemcem přímých zahraničních investic v celkové hodnotě 6,181 milionu USD. Více investic směřovalo jen do států Chihuahua, Coahuila, Estado de Méxixo a Nuevo León. 

Obecně státy s největším ekonomickým pokrokem jsou kromě Guanajuata také Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro a Aguascalientes, jež společně tvoří tzv. Alianza Centro-Bajío-Occidente. Tato aliance si klade za cíl podpořit výrobu, zahraniční obchod a investice v regionu.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El economista

• Teritorium: Mexiko

Doporučujeme