V Mexiku roste poptávka po moderních řešeních pro energetiku

Mexická energetika prošla bouřlivým vývojem. V roce 2013 přijatá reforma otevřela trh soukromým výrobcům, kteří změnili energetickou mapu Mexika. Výstavba nových soukromých elektráren pozměnila portfolio energetických zdrojů.

Již v roce 2015 zajišťovali soukromí výrobci 26,7 % produkce elektřiny a dnes je to téměř polovina veškeré elektrické energie v zemi. Během několika let se zásadně navýšil podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na aktuálních 31 %, který nadále roste tempem kolem 13 % ročně.

Ačkoliv aktuální politické klima není soukromým výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů zrovna nakloněno, ve střednědobém horizontu se bez nich mexická energetika obejde jen těžko.

Aktuální poptávka ve výši 330 TWh (2 350 kWh na osobu) totiž každoročně s rozmachem průmyslu, elektromobility i stoupající demografickou křivkou roste zhruba o 3 % a v roce 2032 již bude Mexiko potřebovat minimálně o 171 TWh elektřiny více. Takové navýšení je bez soukromých investic jen těžko realizovatelné. Zdá se, že s tím počítají i investoři, jejichž neutuchající zájem dokládá i fakt, že Mexiko je 14. největším příjemcem investic do výroby z obnovitelných zdrojů na světě.

S potřebou navýšení dodávek elektrické energie vyvstává také potřeba modernizace a rozšíření elektrizační sítě, kterou vlastní a provozuje státní podnik CFE (Federální komise pro elektřinu), ale i zvýšení efektivity celého výrobního a distribučního řetězce s využitím moderních technologií a IT řešení.

S ohledem na kolísavost výroby v případě obnovitelných zdrojů je jednou z důležitých otázek možnost skladování elektřiny pomocí bateriových systémů, ať už velkoobjemových řešení nebo takzvaných „behind-the-meter“ baterií u spotřebitelů.

Díky rozloze Mexika čítá přenosová a distribuční soustava přes 620 tisíc kilometrů a přenáší elektrickou energii na velké vzdálenosti (200–500 km). Právě tyto vzdálenosti v oblastech s často extrémními klimatickými vlivy komplikují kontrolu a správu celé sítě a jsou příčinou častých poruch přenosu. Nabízí se proto uplatnění pro řešení založená na principu internetu věcí IoT, umožňující komunikaci se vzdálenými částmi sítě, která jsou spolu s využitím výhod pokrytí 5G cestou k elektrizační síti nové generace („smart grid“).

Big data, umělá inteligence

Rozsáhlá data, která mohou být takto ze sítě získána, jsou vhodným vstupním materiálem pro inteligentní analýzu. Řešení s využitím big data by vedla k zefektivnění celého procesu výroby, distribuce a užití elektrické energie a umožnila by potřebnou synchronizaci všech procesů – například výrobu na základě předpovědi reálné spotřeby.

Rozsáhlá mexická elektrizační síť potřebuje i inteligentní přístroje a systémy využívající umělou inteligenci, které po vyhodnocení příchozí informace dokážou automaticky změnit své chování (např. při závadě zapnout záložní transformátor). Předešlo by se tím výpadkům dodávek, které jsou zejména v odlehlých oblastech země velmi časté.

Široké pole využití v mexické elektroenergetice má podle nedávného průzkumu také technologie blockchain. Její použití v různých částech výroby a distribuce může zásadně přispět ke zvýšení efektivity a transparentnosti procesů.

Pro decentralizaci a velké množství subjektů, kterými se elektroenergetický sektor vyznačuje, se nabízí její využití zejména pro monitoring nabídky a poptávky a uskutečňování obchodů na trhu s elektřinou. Blockchain je již v Mexiku využíván ve finančním sektoru a první pilotní projekty se rozbíhají právě i v oblasti energetiky.

Dobrým zdrojem kontaktů a informací k těmto příležitostem jsou oborové veletrhy a výstavy. Informace o nich jsou k dispozici na webu Velvyslanectví ČR v Mexiku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko). Autorka: Zuzana Stiborová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme