V Německu žije rekordní počet cizinců. V některých městech tvoří skoro třetinu obyvatel

V Německu na konci roku 2018 žilo téměř 11 milionů cizinců. Nejvíce Turků, Poláků a Syřanů. Je to nejvíce v historii Německa, o rok dříve bylo v zemi evidováno o 300 tisíc lidí bez německého pasu méně. Například v Mnichově žije 27,5 procenta cizinců, ve Frankfurtu nad Mohanem to je téměř třetina obyvatel.Počet cizinců, kteří nemají německé občanství, v největší evropské ekonomice roste. Ke konci roku 2018 to bylo podle německého statistického úřadu 10,9 milionu obyvatel. Což je nejvíce v historii.

„Statisticky vzato se naše země stala od sjednocení dvakrát tak pestrou a mezinárodní. Ve srovnání s rokem 1990 vzrostl podíl cizinců v Německu z 6,7 procenta na více než 13 procent,“ napsal německý Handelsblatt. Na tomto trendu má podíl také migrace v rámci EU, zejména z chudších zemí – z Bulharska a Rumunska. Nejvíce cizinců však pochází z Turecka, Polska a Sýrie.

V některých regionech je zastoupení cizinců silnější než v jiných. Ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko žije 2,65 milionu cizinců, v Bavorsku to je 1,86 milionu, v sousedním Bádensku-Württembersku 1,78. Ve východní části země, vyjma Berlína, to je výrazně méně. V Sasku bydlí 210 tisíc cizinců, v Meklenbursku-Předním Pomořansku 80 tisíc, v Braniborsku 120 tisíc.

Atraktivita podle vzoru západ/východ platí i pro města. Ve Frankfurtu nad Mohanem žije 30,5 procenta cizinců, v Mnichově to je 27,5 procenta, v Berlíně 22 procent. Ve stodvacetitisícovém městě Offenbach, které je součástí aglomerace okolo Frankfurtu, je poměr cizinců dokonce 38,6 procenta. V městech bývalé NDR je tento poměr výrazně nižší. V Lipsku 9 procent, v Drážďanech to je 8 procent.

Věk cizích státních příslušníků je v průměru nižší, než je tomu u Němců. Průměrný Němec má 45 let, u cizinců to je 38 let. Vyšší počet lidí, kteří se nenarodili v Německu, vede k tomu, že se rodí větší počet dětí neněmeckým matkám. V roce 2016 se v Německu celkem narodilo 792 tisíc dětí, což je meziročně o 7 procent dětí více, uvedli statistici na konci března.

Německým matkám se narodilo 608 tisíc dětí, to znamená 77 procent ze všech narozených dětí. Meziročně to je o 3 procenta více. 185 tisíc dětí, tedy 23 procent, má matku, jež nemá německé občanství. Meziročně se jedná o nárůst o 25 procent. Dětí s tureckou matkou bylo 21 800, se syrskou 18 500, s polskou 11 800 a rumunskou 10 500.

Z jakých zemí nejčastěji pocházejí cizinci v Německu

Země  Počet  Meziroční změna v %
Turecko 1 480 000 -0,5
Polsko 860 000  -0,8
Sýrie  750 000 +6,7
Rumunsko 700 000  +11,8
Itálie 640 000  +0,1
Chorvatsko 400 000 +7,5
Řecko 360 000 +0,3
Bulharsko 340 000  +8,6
Afghánistán 260 000  +2,2
Rusko 250 000  +2,1

Pozn: Stav k 31. 12. 2018
Zdroj: Ausländerzentralregister

Převzato z webu Euro.cz. Autor: František Novák

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme