V Norsku se uskuteční Oslo Innovation Week 2020: příležitost pro české start-upy

Norské hlavní město se chystá na tradiční akci Oslo Innovation Week, která proběhne koncem září, letos již po jedenácté. Vzhledem k nejisté situaci kolem šíření koronaviru tentokrát plně virtuálně. Série akcí, workshopů a diskuzí se koná pod heslem „It’s time to build“ a má propojovat subjekty ze soukromého i veřejného sektoru při hledání řešení současných globálních výzev a napomoci mladým firmám v získávání investic.

Celá akce bude tematicky rozdělena do pěti hlavních okruhů: budoucnost práce, akcelerace růstu, zelená energie, oběhové hospodářství a inovace v oblasti zdravotnictví.

Jedním z vrcholů celé akce bude videoprezentace stovky start-upů před porotou a investory, tzv.  „OIW 100 Pitches“. Na této platformě budou moci účastníci prezentovat konkrétní komerčně využitelná řešení pro plnění cílů udržitelného rozvoje OSN v oblastech energetiky, zdraví, oceánů, FemTech a smart cities. Akci by si neměly nechat ujít ani české start-upy. 

Půjde v pořadí o šestý ročník klání start-upů, kdy se před investory a porotou složenou ze zástupců podnikatelů, expertů na inovace, investorů a manažerů velkých společností lze utkat o hlavní cenu sponzora (DNB NXT) v podobě 30 tisíc eur, a to včetně souvisejících poradenských služeb s umístěním vítězného produktu na trh. Pro všechny ostatní půjde minimálně o možnost představit vlastní začínající firmu před významnou skupinou relevantních investorů a klíčových osobností severského ekosystému start-upů.

Přihlášky do OIW 100 Pitches lze podávat prostřednictvím elektronického formuláře nejpozději do 31. srpna 2020. Ke stejnému datu je třeba zaslat i maximálně tříminutové video s vlastní prezentací.  Účast není nijak zpoplatněna. Kvalifikovat se mohou start-upy, které jsou ve fázi těsně před investicí, dokážou svůj záměr/produkt/výrobek/službu ztotožnit alespoň s jedním ze sedmnácti rozvojových cílů OSN a také prezentovat se v anglickém jazyce. Ze zaslaných videoprezentací porota vybere 15 subjektů, které budou pozvány do živého přenosu 22. září.  

České start-upy se v rámci OIW 2020 mohou zúčastnit rovněž akce „Match-maker“, pořádané 24. září norskými organizacemi ONS Foundation a StartupLab. Během plně virtuální konference by se účastnící se start-upy měly mít možnost setkat se zástupci velkých korporátních společností a diskutovat případnou spolupráci. Preferovanými oblastmi jsou přechod na jiné energetické zdroje, dekarbonizace, ukládání uhlíku, mobilita, uchovávání a skladování energie, přeprava a čisté technologie. Start-upy s hotovými produkty a službami mohou prostřednictvím organizátorů žádat o sjednání bilaterálních schůzek se zástupci korporátní sféry.   

Minulého ročníku OIW se zúčastnilo přes 13 tisíc návštěvníků, z nich jedna třetina byla ze zahraničí. Během celé akce vystoupilo 486 hostů, o akci bylo napsáno 183 článků v norských a 30 článků v mezinárodních médiích. Vítězem OIW 100 Pitches 2019 se stala norská firma Evoy vyrábějící elektrické motory pro čluny a jiná menší plavidla.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslu (Norsko). Autor: Jakub Utěšený, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Norsko

Doporučujeme