V oblastech jako je pokročilá analytika, využití cloudových nástrojů či e-government má ČR co dohánět, říkají šéfové technologických firem

Vrcholoví manažeři významných technologických firem v ČR odpovídají na otázku, jaká je podle nich úroveň digitalizace českého průmyslu a státní správy, a také v jakých oblastech plánují největší rozvoj digitalizace svých firem.

V rámci mediálního partnerství porálu BusinessInfo.cz s Týdnem inovací Vám přinášíme anketu, jejíž účastníci odpovídali na tyto otázky:

1) Jakou úroveň digitální zralosti má vaše společnost, v jakých oblastech chcete nejvíce rozvíjet digitalizaci svého byznysu, byznys modelu a procesů a jaké technologie považujete pro úspěch vaší společnosti za klíčové?

2) Jak vnímáte úroveň digitalizace českého průmyslu, státní správy a jednotlivých odvětví a jaké technologie považujete pro růst a zvyšování produktivity za klíčové?

Ankety se zúčastnili:

  • Ondřej Vlček, CEO, Avast
  • Pavel Kysela, CEO, Adastra
  • Petr Šmíd, vedoucí spotřebitelského marketingu Google pro střední a východní Evropu
  • Jan Zadák, bývalý globální viceprezident Hewlett-Packard, v současnosti investor, lektor ELAI
  • Martin Brummel, ředitel divize business, Středočeské inovační centrum

Ondřej Vlček

1) Zabýváme se kybernetickou bezpečností, takže jsme sami o sobě už dosti digitální. Investice do technologí jsou ale klíčové i pro náš další růst. Jde zejména o technologie spjaté s umělou inteligencí (AI) a strojovým učením (ML). Velkým tématem je ovšem pro nás, a náš byznys, digitalizace jiných firem – našich zákazníků. Těm pomáháme při přechodu do digitálního prostředí zvládat rizika spjatá s kybernetickou bezpečností a ochranou dat. 

2) Úroveň digitalizace českého průmyslu a byznysu obecně se pod vlivem globálních trendů zvyšuje. Na druhou stranu, v oblasti e-governmentu máme stále co dohánět. Pevně věřím, že digitalizace není jen otázkou zvýšené produktivity, ale i celkové konkurenceschopnosti na trhu. Jeden příklad: dle nedávného průzkumu portálu Hostingtribunal snížilo 83 procent malých a středních firem své náklady jen díky tomu, že začaly užívat cloudová úložiště. Další studie pak napovídá, že téměř polovina malých a středních podniků plánuje plně virtualizovaný provoz nebo už na něj přešla, k čemuž jistě přispívá i současná koronavirová krize. Při tom všem je však nutné dbát na kybernetickou bezpečnost, bez níž je digitalizace byznysu dnes už nemyslitelná. Za základ v tomto ohledu považuji ochranu cloudových služeb, koncových zařízení a uživatelských identit. Poměrně novým aspektem jsou pak rizika spjatá s prací z domova. Není asi překvapením, že na aktuální dění reagovali i kyberzločinci, kteří nárůst podílu práce z domova využívají zejména k e-mailovému phishingu, u něhož došlo od března k nárůstu o stěží uvěřitelných 667 %.  

Pavel Kysela

1) Adastra jako technologická firma, integrátor a tvůrce digitálních strategií má v oblasti digitalizace byznysu obrovskou výhodu. Denně spolupracujeme s klienty a partnery z různých odvětví na dodávce inovativních digitalizačních řešení. Proto pro nás bylo nás zásadní vybudovat firemní kulturu, která podporuje agilní adopci moderních technologií a digitalizačních konceptů. V takovém prostředí je pak snazší zavést digitální inovace, které dávají firmě skutečně měřitelnou přidanou hodnotu a které můžeme pomoci implementovat u našich klientů. Této strategii jsme také přizpůsobili naší interní strukturu. Kromě našich tradičních kompetencí, jako je budování datových platforem nebo IT outsourcing, jsme vytvořili nová kompetenční centra zaměřená na vývoj mobilních aplikací, dodávku IoT řešení, outsourcing analytických týmů nebo vývoje řešení založených na umělé inteligenci. 

Za klíčové pro všechny firmy považujeme digitalizaci interních a externích procesů s důrazem na uživatelskou zkušenost a efektivní práci s daty. Clem je pak dosáhnout provozní dokonalosti, a to díky svaté trojici: digitalizace procesů, optimalizace operativy a rozhodování na základě dat, ne domněnek.  

2) Společnosti implementují nové technologie evolučně, když reagují na měnící se podmínky na trhu s cílem dosáhnout návratnost investice v krátko nebo střednědobém horizontu. Existují tedy velké rozdíly v úrovni digitalizace různých odvětví, ale také mezi jednotlivými společnostmi na českém trhu v závislosti na jejich aktuálních potřebách a firemní kultuře. Za klíčové pro zvýšení produktivity českých firem v nejbližších letech považuji schopnost plně využít potenciál, který přináší rozvoj datových a analytických platforem, cloudových služeb a možnosti, které nabízejí umělá inteligence, strojové učení a internet věcí. 

Co se týče státní správy, jsme spíše na začátku procesu digitální transformace, ale máme na čem stavět. Fungují u nás základní registry, které tvoří základní stavební kámen pro digitalizaci. Datové schránky nejsou zatím dostatečně rozšířené, ale potenciální využití bankovní identity pro komunikaci s úřady by mohlo zpřístupnit digitální komunikaci s úřady široké veřejnosti.

Petr Šmíd

1) Technologie jsou součástí naší DNA. Posláním Googlu je organizovat informace, aby byly užitečné a dostupné lidem po celém světě. Služby a platformy jako Vyhledávač Google, Mapy, Android, Chrome nebo i G Suite využívají miliardy lidí. Stejné nástroje používáme i my jak už v osobním životě, tak i při práci, a umožňují nám efektivně pracovat v podstatě odkudkoliv.

Do budoucna je pro nás klíčový rozvoj umělé inteligence – řada našich služeb ji už dnes využívá a předpokládáme, že se její využití bude dále zvyšovat.

2) V některých oblastech jsou na tom české firmy opravdu dobře – např. v rozvoji e-commerce patříme v Evropě mezi nejpokročilejší. Naopak v oblastech jako je pokročilá analytika a využití cloudových nástrojů máme ještě prostor pro další rozvoj. Podobné je to s odvětvími – např. ve finančním sektoru digitalizace už dost pokročila, zatímco např. v dopravě nás ještě čeká dlouhá cesta. Co se týče státní správy, pomalu se blížíme ke standardu velkých evropských zemí. Nicméně státy severní Evropy a Pobaltí jsou ještě o velký krok dále.

Současně platí, že omezený pohyb v čase pandemie akceleroval využívání internetu a online nástrojů. Zdaleka ne každý má ale přístup a možnost využívat technologie a internet. To je nutné změnit. Právě digitalizace může významně pomoci k oživení podnikání a k růstu českých firem a samotné ekonomiky.

V Googlu dlouhodobě investujeme do inovačního prostředí a digitálních dovedností, od roku 2016 pomáháme firmám, uživatelům a institucím vzdělávat se v oblasti využívání technologií v rámci programu Grow with Google. Ve spolupráci s partnery jsme proškolili více než 150 tisíc lidí, firem, startupů a vývojářů. 

Naším cílem je navázat na naše dlouhodobé aktivity a pokračovat v podpoře ekonomiky a firem pomocí digitální transformace a exportu. Digitální ekonomika totiž otevírá obrovské příležitosti pro jednotlivce i společnost. Česká ekonomika potřebuje nové impulsy: zrychlení digitalizace, vývoj v oblastech automatizace, globalizace a právě digitální transformace. V případě, že by se České republice podařilo urychlit současný vývoj digitalizace, přineslo by jí to do roku 2025 dodatečných 26 miliard eur v HDP (studie McKinsey).

Jan Zadák

2) V automobilovém průmyslu vedl tlak na kvalitu, produktivitu, efektivitu a integraci v globálních dodavatelských řetězcích k akceleraci robotizace, automatizace a digitalizace. Ostatní odvětví postupným procesem digitalizace procházejí s velmi rozdílnou intenzitou a hloubkou, která v porovnání se západní Evropou, Spojenými státy, resp. vyspělými státy Asie zaostává. Vysokou intenzitu inovací spojených s digitalizací je vidět v sektorech finančních služeb, logistiky, prodeje a distribuce ať již je tažena mohutnou technologickou transformací jejich byznysů, obrovskou konkurencí, popřípadě akcelerována současnou pandemickou situací.

Státní správa bohužel stále za vyspělými státy v oblasti digitalizace výrazně zaostává a rozhodně má co dohánět. Technologicky se další etapy digitalizace budou opírat o robotizaci včetně dalších generací RPA, pilíře průmyslu 4.0 jako jsou např. miniaturizace, kvantové počítače, nanotechnologie, IoT, blockchain, 3D tisk, 5G a umělá inteligence. Očekávat lze pokračující akceleraci prvků, technologií a ekosystémů virtuální a rozšířené reality. Spousta práce nás pak čeká v oblastech kybernetické bezpečnosti, obnovitelných zdrojů, ale také legislativy, abychom zabezpečili bezpečnost, dlouhodobou udržitelnost a férovost.

Martin Brummel

1) Jsme inovační centrum, které ze své podstaty funguje poněkud jinak než výrobní firmy. Nicméně například žádosti o podporu jsou pouze elektronické, bez nutnosti jakýchkoli papírů. Dále ovšem máme prostor ke zlepšení z hlediska digitalizace vnitřních procesů, kdy jsou stále pro některé procesy nutné papírové formuláře.

Digitalizace a racionalizace (např. nechtít jeden údaj vícekrát nebo zcela zbytečně) považujeme za velmi důležité a dále navzdory jistým administrativním povinnostem, z podstaty veřejného sektoru, dávat našim klientům co nejvíce komfortu v podobě nových možností, které digitalizace nabízí.

2) Český průmysl má podle našeho názoru má stále obrovský prostor v oblasti digitalizace a také ji v zájmu zachování konkurenceschopnosti bude nutné dále prohlubovat. To ovšem platí i pro veřejnou správu, pro kterou je digitalizace velkou a prozatím ne zcela využitou příležitostí. To klíčové pro zvyšování produktivity vidíme například v oblasti robotiky, umělé inteligence, big data. Důležité je ovšem nevidět nové procesy izolovaně, ale komplexně využívat synergických efektů všech dostupných moderních technologií.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: E-commerce | Software a ICT služby

Doporučujeme