V oboru IT podniká přes 12 tisíc firem a téměř 45 tisíc OSVČ

Podnikání v segmentu IT se v ČR daří. Podle aktuálních dat Dun & Bradstreet je v ČR aktuálně registrováno 12 510 společností a 44 836 OSVČ, které podnikají v IT. Populace firem i podnikatelů z IT se rozrůstá rychleji než podnikatelská základna jako celek.

„Firmy i podnikatelé v oboru IT v ČR přibývají výrazně rychleji než podnikatelské subjekty působící v jiných oborech činnosti. Podnikatelská základna IT firem se za posledních pět let rozrostla o 16 %, zatímco celkový počet firem v ČR se navýšil o 12 %. Podstatně rychleji přibývají OSVČ – zatímco celkový počet fyzických osob – podnikatelů za posledních pět let narostl o necelá dvě procenta, IT podnikatelů přibylo 16 %,“ zhodnotila vývoj analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Ilustrační fotografie

Počet společností s ručením omezeným a akciových společností, které podnikají v oblasti informačních technologií, v posledních pěti lety roste. Ke konci roku 2022 jich v ČR bylo registrováno 12 510.

„Ačkoliv loni vzniklo 730 nových firem, které podnikají v IT, což je druhý nejnižší počet za posledních pět let, podnikatelská základna IT firem se rozrůstá rychleji než podnikatelská základna v ČR jako celek. V IT na jednu zaniklou firmu vznikají čtyři nové, zatímco ve zbytku populace firem to jsou jen dvě nové na jednu zaniklou,“ říká analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Digitální ekonomika v číslech za rok 2022

„To znamená, že v IT, ve srovnání se všemi firmami v ČR, zaniká výrazně méně firem. U firem, které podnikají v IT, také evidujeme méně negativních událostí,“ uvedla dále analytička Dun & Bradstreet. Podle databází Dun & Bradstreet dlouhodobě patří mezi segmenty podnikání, ve kterých vzniká nejvíce firem. „V posledních pěti letech se firmy s hlavním předmětem podnikání v oblasti IT vždy umístily mezi desítkou nejčastějších oborů činnosti evidovaných v daném roce,“ dodala Petra Štěpánová.

Vývoj počtu firem podnikajících v IT (NACE 62 – Činnosti v oblasti informačních technologií) v letech 2018 až 2022 

A: Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti 

Rok Celkový počet Počet založených Počet zrušených 
2018 10 732 1168 137 
2019 11 647 989 157 
2020 12 252 660 185 
2021 11 794 761 199 
2022 12 510 730 182 
Zdroj: Dun & Bradstreet 

Souhrnné tržby deseti největších firem, řazených podle tržeb za rok 2021, dosáhly více než 57 miliard korun. Nejvyšší tržby, necelých 19 miliard korun, vykázala společnost Avast Software, s výrazným odstupem následuje s téměř deseti miliardami JetBrains a Seznam.cz s 5,6 miliardami korun. Šest z deseti společností zařazených do TOP 10 v posledních třech letech zaznamenaly kontinuální nárůst tržeb. 

TOP 10 IT firem* (podle tržeb za rok 2021) 

Název společnosti Tržby 2021 v Kč Tržby 2020 v Kč Tržby 2019 v Kč 
Avast Software s.r.o. 18 827 964 000 17 773 306 000 15 158 641 000 
JetBrains s.r.o. 9 926 066 000 8 939 631 000 7 734 048 000 
Seznam.cz, a.s. 5 603 823 000 4 946 068 000 4 690 282 000 
Moravia IT s.r.o. 4 150 009 000 4 243 707 000 3 881 045 000 
IBM Česká republika, spol. s r.o. 3 815 050 000 4 761 280 000 4 884 154 000 
AUTOCONT a.s. 3 578 000 000 4 445 000 000 3 969 781 000 
SAP ČR, spol. s r.o. 3 010 013 000 2 999 519 000 2 734 649 000 
Tietoevry Connect Czechia s.r.o. 2 931 987 000 2 843 898 000 2 974 211 000 
Unicorn Systems a.s. 2 930 354 000 2 652 598 000 2 695 083 000 
SmartResearch s.r.o. 2 422 691 000 1 907 841 000 1 410 671 000 
*jen společnosti s hlavním NACE 62, které zveřejnily finanční výkazy ve sbírce listin 
Zdroj: Dun & Bradstreet 

Vývoj podnikatelské základny mezi OSVČ má obdobný trend jako mezi kapitálovými společnostmi. Celkový počet fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění loni vzrostl o 2 450 na celkových 44 836. Meziročně se jedná zhruba o šestiprocentní přírůstek, což je obdobná dynamika jako v případě kapitálových firem. „Ve srovnání s celou podnikatelskou základnou OSVČ, podnikatelé – fyzické osoby, které působí v IT, častěji vykazují podnikatelské aktivity. Zatímco mezi všemi OSVČ evidujeme asi polovinu spících podnikatelů, tedy takových, kteří nevykazují žádné podnikatelské aktivity, mezi IT podnikateli to je méně než třetina,“ dodala Petra Štěpánová z Dun & Bradstreet. V kontrastu s tím však v roce 2022 podnikání ukončilo 1 116 firem než zhruba jednou tolik ve srovnání s předchozími pěti lety. 

B: Osoby samostatně výdělečně činné 

Rok Celkový počet Počet založených Počet zrušených 
2018 36 443 3 229 454 
2019 39 440 2 776 561 
2020 42 411 2 574 506 
2021 42 386 2 891 638 
2022 44 836 3 126 1 116 
Zdroj: Dun & Bradstreet 

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme