V OP PIK byla vyhlášena Výzva V programu Smart Grids I

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo ve středu 31. července 2019 Výzvu V programu podpory Smart grids I.Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. října 2019 do 31. března 2020

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

• Oblasti podnikání: Energetika | Služby

Doporučujeme