V OP PIK byla vyhlášena Výzva XIII programu podpory Technologie

Ve čtvrtek 1. října 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu XIII programu podpory TECHNOLOGIE. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 550 mil. Kč. Cílem výzvy je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky (MSP)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost

FAQ:

  • často kladené dotazy programu technologie k dispozici na webu API.

Termíny:

  • Vyhlášení výzvy: 1. 10. 2020
  • Zahájení příjmu: 2. 12. 2020
  • Ukončení příjmu: 2. 3. 2021 (10:00)

Celý text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu MPO.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme