V platnost vstupuje nová legislativa zaměřená na zlepšení pracovních podmínek

Ve středu 31. července vstoupilo v platnost nařízení zakládající Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) a směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách.ELA by měla přispět k zajištění efektivního uplatňování pravidel EU týkající se mobility pracovníků a ke koordinaci sociálního zabezpečení. Své sídlo bude mít v Bratislavě. Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách stanovuje nové minimální standardy ochrany pracovníků v EU např. díky tomu, že budou mít přístup k zásadním informacím týkajícím se pracovních podmínek. Oba legislativní akty jsou součástí strategie Komise k vytvoření evropského pilíře sociálních práv.  

Doporučujeme