V Plzeňském kraji vzniká inkubační program pro podporu začínajících inovativních firem

V rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II je pro zakladatele nových inovačních firem připraven pilotní inkubační program. Ten by měl začínajícím subjektům pomoci se zahájením podnikání a zvýšit jejich šanci na úspěch.

Účastníci ve spolupráci s konzultanty vytvoří podrobný podnikatelský plán, jenž by je měl dále nasměrovat. Využít však mohou i další služby potřebné k přípravě a zahájení realizace záměru, například dokončení technického vývoje produktu, jeho testování či certifikaci.

Cílem programu je zjistit, zda je připravovaná metodika spolupráce konzultantů se začínajícími firmami přínosná a může vést k úspěšnému startu podnikání. Účastníci mohou zdokonalit svůj podnikatelský záměr a potvrdit si, zda se ubírají správným směrem.

„O účast v inkubačním programu se v těchto dnech uchází mladé firmy, které se z velké části specializují na řešení problémů měst a obcí. Druhou nejsilnější skupinou jsou záměry v oblasti zlepšení zdraví.  Společným jmenovatelem prakticky všech uchazečů je to, že si zkusili podnikat. Nasbírali první zkušenosti se vstupem na trh u různých cílových skupin a začali s ověřováním toho, jak moc se předpoklady o zákaznické potřebě shodují s realitou. Nyní jsou ve fázi, kdy si ujasňují svoji specializaci, často s ohledem na škálovatelnost produktu. V průběhu inkubačního programu dokončí přizpůsobení svých řešení skutečné potřebě zákazníků a ujasní si, jaký obchodní model pro svůj záměr zvolí, “ popisuje průběh pilotního inkubačního programu senior konzultantka BIC Plzeň Lenka Palánová.

Více informací o projektu

Doporučujeme