V Praze a Pardubicích proběhly semináře o exportních příležitostech v Itálii a Slovinsku

V Černínském paláci Ministerstva zahraničních věcí se uskutečnil 25. září seminář o exportu do Itálie a Slovinska. O den později, 26. září 2019 proběhl obdobný seminář rovněž v Pardubicích a to ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Na semináři v Praze v budově Ministerstva zahraničních věcí ČR vystoupil náměstek ministra Martin Tlapa.Kromě něj promluvil také zástupci hlavních partnerů semináře, Hospodářské komory ČR a  pojišťovacího ústavu Atradius. Na obou seminářích prezentovali ekonomický diplomat z českého velvyslanectví v Římě Marcel Sauer a ekonomická specialistka Andrea Nimmerfrohová. Slovinsko představil ekonomický diplomat z Lublaně Jan Beneš.

Náměstek na úvod pražské části zdůraznil velikost a důležitost italského trhu a v té souvislosti připomněl i podnikatelskou misi ministra zahraničních věcí 25. listopadu 2019 do lombardského Milána, která navazuje na nedávné otevření Generálního konzulátu v tomto městě. Poté zmínil, že Slovinsko je sice malá země s menším trhem, ale významně může exportérům pomoci kulturní i jazyková blízkost České republiky a této země.

Ve Slovinsku jsou pro české exportéry nejzajímavější příležitosti v oblasti infrastruktury a energetiky a aktuálně také nanotechnologie či IT. Je zde plánovaná modernizace armády částečně vyvolaná migrační krizí.

Italské hospodářství je velkou měrou řízeno malými a středně velkými podniky produkujícími vysoce kvalitní spotřební zboží Tradičně nejvýznamnějšími obory exportu je automobilový a chemický průmysl, zdravotnictví, vodohospodářství a strojírenství. Lombardie se na celkovém bilaterálním obchodu podílí jednou čtvrtinou, i z tohoto důvodu se chystá i plánovaná cesta ministra zahraničních věcí.

Na závěr obou seminářů měli zástupci firem možnost s ekonomickými diplomaty a ekonomickou specialistkou konzultovat své exportní plány a navázat další spolupráci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie).

• Teritorium: Evropa | Itálie | Slovinsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme