V Praze diskutovalo na 300 špičkových odborníků z celého světa o českých mostech

Špičkoví experti z teorie i praxe z prestižní asociace IABSE, která se specializuje na inženýrské stavby mostů a významných budov ze všech stavebních materiálů, se ve dnech 25.–27. května setkali v Praze.

Na konferenci pořádané českou národní skupinou IABSE ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT prodiskutovali výzvy komplexního rozvoje mostního a pozemního stavitelství v tomto tisíciletí, rokovali také o rekonstrukcích a otázkách využití nových konstrukčních materiálů, numerickém modelování, záchraně a využití kulturního dědictví a dalších společenských otázkách výstavby.

Montáž mostu Hracholusky pomocí jeho otočení kolem vlastní osy | ČVUT

Zaměřili se na spolehlivost stávajících a výzvy připravovaných českých mostních i pozemních konstrukcí. Z celosvětových kapacit na konferenci dorazili například Zdeněk P. Bažant z McCormick Institute z USA, specialista na betonové konstrukce, Eugen Brühwiler ze Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, specialista na vysokopevnostní beton, Manfred Curbach z Technische Universität Dresden, specialista na uhlíkovou výztuž betonových konstrukcí, a mnozí další.

Asociace IABSE (International Association For Bridge And Structural Engineering), založená v roce 1929 v Curychu, sdružuje světové experty stavebního inženýrství ve 100 zemích, po celém světě pracuje jejích 58 národních skupin. V České republice se za celou dobu svojí existence sešla poprvé.  

„Uspořádání mezinárodního setkání IABSE je prestižní záležitostí, je nutno splnit řadu podmínek, protože se jedná o jednu ze světově nejstarších a nejváženějších organizací zaměřených na spolupráci v problematice nosných stavebních konstrukcí. O pořadatelství jsme usilovali několik let,“ vysvětluje doc. Pavel Ryjáček z Fakulty stavební ČVUT, který je předsedou organizačního výboru konference.

Na konferenci vystoupily celosvětové špičky ve svém oboru. „Těší nás například účast prof. Zdeňka P. Bažanta, který je absolventem Fakulty stavební ČVUT a v současnosti působí na prestižním McCormick Institute v USA. Prof. Bažant je uznáván jako jedna z vůdčích světových osobností v oblasti mechaniky pevných a poddajných těles a prostředí. Kromě něj tu však byly i další věhlasné kapacity,“ říká prof. František Wald z Fakulty stavební ČVUT, předseda národní skupiny IABSE, který je současně předsedou vědeckého výboru.

Jedním z hlavních témat, jímž se odborníci zabývali, je rekonstrukce infrastruktury a technologie pro výstavbu nových nosných konstrukcí. Hovořili například o zesilování mostů, mimo jiné i ze slitin s tvarovou pamětí. „V příspěvcích se odborníci zaměřili na významné nově realizované mosty, jako např. New Storstrøm Bridge nebo dnes největší most Canakkale Bridge v Turecku, také na vysokopevnostní oceli a vysokohodnotné betony či na konstrukce z dosud méně používaných materiálů, jako jsou nerezová ocel a sklo,“ vysvětluje doc. Pavel Ryjáček.

Most Storstrøm

Na konferenci rezonovala i česká témata. „V souvislosti s problematikou mostů a jejich stavem jsme se obzvláště věnovali tématice jejich rekonstrukce a zesilování. Představili jsme zde například naše zkušenosti s technologií slitin s tvarovou pamětí, což je materiál výjimečný návratem do původního tvaru a zároveň velmi vysokou pevností. Tuto technologii jsme jako první na světě použili na skutečné mostní konstrukci,“ dodává doc. Pavel Ryjáček z Fakulty stavební ČVUT.

Vědci se také věnovali diagnostice mostů a numerickému modelování účinků větru, vibrací a únavy na konstrukce, účinků zemětřesení či systémů sledování mostů. Byly prezentovány i významné české realizace, jako je montáž mostu Hracholusky pomocí jeho otočení kolem vlastní osy a železniční viadukt ve Vilémově.

Konference IABSE se konala v Praze 25. – 27. května. Současně s konferencí proběhla výstava, která prezentovala výsledky projektu DG18P02OVV033 „Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví“, podporovaného Ministerstvem kultury ČR a řešeného Fakultou stavební, Fakultou architektury, Fakultou strojní a Kloknerovým Ústavem ČVUT v Praze v letech 2018–2022.

Podrobné nalezente na webu konference IABSE.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

Doporučujeme