V Praze proběhla jednání firem při zasedání Česko-jihoafrické smíšené komise

Při příležitosti 4. zasedání Česko-jihoafrické smíšené komise pro hospod��řskou spolupráci, které se konalo dne 4. října 2019 v Praze, vedl Náměstek Piecha jednání s náměstkem ministra Ministerstva obchodu a průmyslu Jihoafrické republiky a jeho delegací.Zároveň se náměstek Piecha setkal v rámci kulatého stolu se zástupci českých firem působících na jihoafrickém trhu a s jihoafrickými podnikateli zastupujícími především sektory elektrotechniky, telekomunikace a inovační technologie.

Česko-jihoafrická smíšená komise byla založena podpisem mezivládní dohody o hospodářské spolupráci mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou z prosince roku 2006. Výsledkem 4. zasedání smíšené komise v Praze byla shoda na dalším zintenzivnění hospodářské spolupráce v perspektivních oblastech energetiky, vodohospodářství, zemědělské techniky, elektro a digitální techniky, automobilového, obranného a těžebního průmyslu.

Uskutečnila se bilaterální jednání náměstka Piechy s náměstkem Ministerstva obchodu a průmyslu JAR, panem Fikile Slovo Majolou, dále s velvyslankyní Jihoafrické republiky v ČR, paní Ribbone Mosholi a s ředitelkou bilaterálních vztahů s Evropou MOP JAR, paní Yandeya Mashau, se kterými byly projednány možnosti posílení česko-jihoafrické ekonomické relace.

Následně proběhlo setkání B2B mezi zhruba dvaceti zástupci českých společností s předními jihoafrickými obchodními manažery. Program návštěvy Jihoafrické státní a podnikatelské delegace byl zorganizován ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR v Pretorii a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Jihoafrický trh je velmi rozsáhlý, samotná JAR má v současnosti cca 55 mil. obyvatel a spolu s dalšími zeměmi Jihoafrické celní unie (SACU) má více než 65 mil. obyvatel. Z hlediska celkového obratu obchodu se Jihoafrická republika řadí na 1. místo nejdůležitějších obchodních partnerů ČR na africkém kontinentu a zároveň je významným odbytištěm jihoafrického zboží v Evropě. V roce 2018 Jižní Afrika vyvezla do Česka zboží v hodnotě 363 mil. EUR a naopak ČR do JAR v roce 2018 vyvezla zboží v hodnotě 550 mil. EUR.

Jihoafrická republika se těší stabilního podnikatelského prostředí a k vzhledem ke své značně vysoké ekonomické a technické úrovni, vycházející z historického vývoje a tradic v této zemi je rovněž určitým hospodářským hegemonem v subsaharské Africe. Z tohoto pohledu je možné považovat Jihoafrickou republiku za vstupní bránu pro české firmy do ostatních zemí regionu subsaharské Afriky. Podnikatelské klima v Jihoafrické republice je velmi dobré s jasnými pravidly provádění obchodních a finančních operací. Českým podnikatelům je připraven být nápomocen Zastupitelský úřad ČR v Pretorii a také kancelář CzechTrade v Johannesburgu.

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme