V Praze proběhla konference ekonomických diplomatů 2021

Ve dnech 21.–25. června 2021 se v Praze uskutečnila každoroční konference ekonomických diplomatů, kteří působí na českých zastupitelských úřadech v zahraničí.

Konferenci s účastí stovky ekonomických diplomatů se podařilo zorganizovat přes komplikace v cestování způsobené pandemií covid a při dodržení všech platných protiepidemických opatření během jejího průběhu.

Vzhledem k přetrvávajícím protiepidemickým opatřením se konference konala v tzv. hybridním formátu, kdy se jí část ekonomických diplomatů zúčastnila distančně online. Externí hosté mohli sledovat přímý přenos konference z Velkého sálu Černínského paláce na Facebookovém profilu Ekonomické diplomacie a Youtube.

Ekonomičtí diplomaté, kterým situace neumožnila osobní účast na konferenci v Praze, nepřišli ani o účast na dalších částech konference, kterých se účastnili prostřednictvím online videokonferencí.

V pondělí ráno zahájili konferenci svými video-zdravicemi předseda vlády České republiky Andrej Babiš a ministr zahraničních věcí České republiky Jakub Kulhánek. Konference dále probíhala formou moderovaných diskusních bloků. Na konferenci vystoupila mj. hlavní ekonomika Raiffeisenbank Helena Horská, která mluvila nejen o roli státu v ekonomice, ale také o potřebě soustředit se jak na podporu exportu zboží, tak také služeb.

Odpolední blok věnovaný ekonomické situaci České republiky v roce 2021, jejímu výhledu a financování přinesl živou a podnětnou diskuzi mezi Josefem Středulou, předsedou ČMKOS, Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory ČR, Radkem Špicarem, viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Miroslavem Singerem, hlavním ekonomem Generali CEE Holding a bývalým guvernérem ČNB. Tématem byl také národní plán obnovy, inflace a rozpočtová politika.

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa se zúčastnil diskuzního bloku o restartu ekonomiky, obchodu, cestovního ruchu a kultury. Na tomto bloku diskutoval společně s náměstkem ministra kultury Jiřím Vzientekem, ředitelem agentury CzechTourism Janem Hergetem a s dalšími řečníky. Tématem byly nejen výzvy pro českou ekonomiku a české firmy na zahraničních trzích, ale také restart cestovního ruchu v České republice.

S tím souvisí další důležité téma, kterým je potřeba kvalitní propagace České republiky v zahraničí. To se týká nejen hlavního města, ale i českých regionů. Skvělým příkladem je propagační video „From Castle to Castle“ společnosti Red Bull, na jehož vzniku se podílela agentura CzechTourism.

Náměstek Tlapa při příležitosti konference ekonomických diplomatů také představil novou Mapu strategických příležitostí, která firmám nabízí přehled perspektivních sektorů na zahraničních trzích v době pandemie. Letos publikace vychází ve dvou verzích – teritoriální a sektorové a českým firmám a podnikatelům je k dispozici zdarma (online na webu MZV ČR).

Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek se v úterý ráno osobně setkal s týmem českých ekonomických diplomatů ve Velkém sále Černínského paláce. Ve svém vystoupení připomněl, že ekonomická diplomacie patří mezi klíčové priority Ministerstva zahraničních věcí ČR. Zhodnotil uplynulý rok, poděkoval ekonomickým diplomatům za jejich úspěchy a dlouhodobou podporu českých firem v zahraničí a projednal s nimi priority a úkoly pro českou ekonomickou diplomacii pro nadcházející rok.

Ministr Kulhánek konkrétně ocenil nové souhrnné teritoriální informace a Mapu strategických příležitostí, které představují velkou hodnotu pro české podnikatele a podporu exportu ČR.

Následně na konferenci vystoupil také místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Ministři Kulhánek i Havlíček ocenili konstruktivní spolupráci obou rezortů v oblasti podpory vnějších ekonomických vztahů České republiky. Úterní program pokračoval blokem věnovaným prioritám předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, kterého se Česká republika ujme 1. července 2022. Po zbytek dne ekonomičtí diplomaté absolvovali interní školící kulaté stoly.

Ve středu se ekonomičtí diplomaté setkali s předsedy podnikatelských asociací a zástupci rezortních ministerstev na sektorových kulatých stolech, které byly zaměřené na letecký, obranný a bezpečnostní průmysl; zemědělství a potravinářství; zdravotnictví a nanotechnologie; digitalizaci, blockchain a fintech; a strojírenství, dopravu a dobývací techniku. Zde měli příležitost prodiskutovat s podnikatelskými asociacemi jejich plány a potřeby v jednotlivých zahraničních teritoriích, navázat nové kontakty a projednat konkrétní společné projekty v zahraničí.

Sektorových kulatých stolů se zúčastnili zástupci Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, Asociace leteckých výrobců, Potravinářské komory ČR, Asociace nanotechnologického průmyslu, Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, Elektrotechnické asociace, ICT Unie, České fintech asociace, České dobývací techniky a dalších asociací a svazů.

Od středy do pátku proběhly konzultace ekonomických diplomatů s exportními firmami, které organizoval Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Ekonomičtí diplomaté celkem absolvovali 150 osobních schůzek s firmami.

Letošní konzultace bylo nutné přizpůsobit aktuálně platným epidemiologickým nařízením, proto ekonomičtí diplomaté cestovali na schůzky přímo do firem v Praze. Pro mimopražské firmy Svaz průmyslu a dopravy České republiky připravil možnost schůzky uskutečnit v jeho sídle v Praze. Největší zájem firmy projevily o konzultaci s ekonomickými diplomaty, kteří působí na zastupitelských úřadech v Německu, Chile a ve Spojených státech amerických.

Akci doplnila online jednání s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a ekonomickými diplomaty, kteří nebyli fyzicky přítomni v České republice, E-MEET EXPORT 2021. Organizace těchto online jednání byla v gesci agentury CzechTrade.

Cílem každoroční konference ekonomických diplomatů je zprostředkovat ekonomickým diplomatům českých ambasád v zahraničí informace o novinkách a prioritách v oblasti prosazování českých ekonomických zájmů v zahraničí, aktuální ekonomické situaci České republiky a jejím výhledu, zhodnocení spolupráce jednotlivých resortů zapojených do podpory vnějších ekonomických vztahů a nabídnout pohled českých firem na formy státní podpory exportu.

Nedílnou součástí je zhodnocení celoroční práce ekonomických diplomatů. Z celkového počtu 109 zastupitelských úřadů skončilo 74 v kategorii A, tzn. v té nejlepší.

Během pandemie vzrostl zájem firem o individuální služby ambasád, které Ministerstvo zahraničních věcí ČR neustále rozvíjí a přizpůsobuje potřebám a požadavkům českých firem. Ekonomičtí diplomaté za uplynulý rok poskytli českým firmám a podnikatelům 508 služeb.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme