V Praze proběhla konference na podporu česko-ruské spolupráce

V Technologickém centru AV ČR se ve dnech 11. a 12. září 2019 uskutečnila již tradiční konference „4. Nové horizonty česko-ruské technologické a obchodní spolupráce“. Cílem akce bylo představit ruské vysoce inovativní technologie pro české firmy i nadnárodní evropské společnosti a investory a rozvíjet česko-ruskou spolupráci.Konferenci pořádala přední ruská společnost pro inovace a transfer technologií RexLex Nova za podpory Obchodního zastupitelství Ruské federace v České republice a Ruského střediska vědy a kultury v Praze a Technologického centra AV ČR v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network.

Více než padesát zástupců managementu firem a výzkumných institucí z Ruska a z České republiky mělo možnost navázat kontakt a zahájit společné projekty. Během dvoudenní akce bylo představeno celkem sedm projektů zaměřených na přírodní látky, IT, průmyslovou diagnostiku, stavebnictví, IPR, sociální sítě.

První den proběhly odborné prezentace technologií a druhý den byly na programu tzv. „Master Classes“, kdy byly prezentovány konkrétní postupy pro podání žádostí o grantové programy zaměřené na spolupráci Ruska a zemí Evropské unie. Poté probíhala bilaterární jednání mezi účastníky. Akce se tradičně nesla v příjemné atmosféře a jednání účastníků probíhalo prakticky kontinuálně během akce i o přestávkách na kávu. Na základě této konference byla zahájena jednání ohledně několika vybraných technologií a příprava bilaterární smlouvy o spolupráci. 

Konference s RexLex Nova se konají pravidelně 2x ročně v TC AV ČR. Následující akce je předběžně plánována na duben 2020. Společnost RexLex Nova nabízí prostřednictvím TC AV ČR poskytování speciálně zaměřených konzultací pro české firmy a instituce, které mají zájem o obchodní, vědeckou a technologickou spolupráci s Ruskem. V případě zájmu je možné kontaktovat TC AV ČR, které zařídí schůzku v nejbližším termínu.

Autorka: Radka Hávová

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme