V Praze proběhlo 6. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci s Albánií

Ve dnech 19. a 20. února 2020 proběhlo v Praze pod vedením náměstkyně ministra průmyslu, obchodu a dopravy Martiny Tauberové již 6. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci mezi Českou a Albánskou republikou.

Foto: MPO ČR

Albánie je malým trhem s necelými třemi miliony obyvatel, nezaměstnaností okolo 14 % a průměrnou čistou mzdou 428 eur měsíčně. Působí tak jako ideální destinace pro outsourcing manuálně náročných částí výroby. Vzájemná obchodní výměna vykazuje v posledních letech dynamický nárůst a její objem se za posledních pět let ztrojnásobil (z 33 mil. eur v roce 2014 na 101,5 mil. eur v roce 2019), a to nejen díky albánským dodávkám pro český automobilový průmysl.

Do světa pak Albánie vyváží zejména obuv a textilní výrobky, přírodní asfalt, kovy, zeleninu, ovoce a tabák. Největšími obchodními partnery jsou Itálie, Kosovo, Španělsko, Německo a Řecko. Rozvíjí se také průmysl těžby ropy; Albánie má největší pozemní zásoby ropy v Evropě a její roční těžba činí zhruba 100 milionů tun. Pozitivní vliv má také výstavba Trans-adriatického plynovodu TAP, který přivádí ázerbájdžánský plyn přes Turecko a Řecko do Albánie a dále po mořském dně do Itálie, a kaskády vodních elektráren na řece Devoll.

Albánská republika je od roku 2009 členem NATO a od roku 2014 oficiálním kandidátem na členství v EU. V roce 2009 byla uvedena v platnost Stabilizační a asociační dohoda s EU, díky níž byl vzájemný obchod takřka zcela liberalizován. Albánie je příjemcem 639,5 mil. eur v rámci mechanismů předvstupní pomoci IPA do roku 2020.

• Teritorium: Albánie
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme