V Praze proběhlo I. zasedání česko-filipínského Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o hospodářské spolupráci, která byla podepsána dne 31. července 2017 v Manile, proběhlo ve dnech 28. a 29. března 2019 v Praze I. zasedání česko-filipínského Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci. Jednání se konalo na úrovni náměstků ministrů průmyslu a obchodu obou zemí.Českou delegaci na jednání vedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Bärtl, filipínskou stranu náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Ceferino S. Rodolfo.

Kromě I. zasedání Smíšeného výboru a podpisu závěrečného dokumentu z tohoto zasedání se uskutečnilo podnikatelské setkání za účasti více než 40 českých a filipínských firem. Akce byla organizována ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy a velvyslanectvím Filipín v Praze.

Země je jediným asijským státem s dominantním křesťanstvím (katolická církev, značný zájem o Pražské Jezulátko). Díky své strategické poloze v oblasti jihovýchodní Asie jsou Filipíny pro ČR zajímavým mimoevropským obchodním partnerem s vysokým hospodářským potenciálem do budoucna. Potenciál spolupráce v zemi, která se od roku 2016 stala součástí jednotného trhu ASEAN, je významný. Filipíny profitují z dobré hospodářské situace a relativní politické stability.

Země prudce roste, z toho posledních 5 let nad 5–7 % ročně, jako jedna z nejrychlejších ekonomik regionu a tato léta jsou pro zemi vůbec nejlepším obdobím od 50. let minulého století. Stabilní růst je dán především vyššími domácími investicemi a soukromou spotřebou na straně poptávky, a také růstem služeb na straně nabídky. Bilaterální výměna zboží mezi ČR a Filipínami zaznamenala v roce 2018 hodnotu 148 miliard Kč (6,82 mld. USD). Velice výrazným impulzem pro posílení česko-filipínských bilaterálních hospodářských styků bylo uzavření mezivládní Dohody o hospodářské spolupráci v červenci 2017.

Během setkání podnikatelů účastníci poukázali na jednotlivé aspekty česko-filipínské spolupráce. Vedoucí oddělení Afriky, Asie a Austrálie MPO ČR, pan Petr Kulovaný, poukázal na značný lidský kapitál, kterému se Filipíny tradičně těší. Rovněž upozornil na skutečnost, že Česká republika podporuje pracovníky z Filipín zajímající se o zaměstnání v ČR a nabízí tak českým firmám zajištění pracovních sil. V závěru oficiální části Smíšeného výboru byly podepsány dokumenty o spolupráci v investičních otázkách a závěrečný protokol ze zasedání.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme