V Praze proběhlo jednání o prohloubení spolupráce ČR a Etiopie

Dne 30. října 2019 proběhlo v Petschkově paláci setkání zástupců odboru řízení exportní strategie a služeb a oddělení Afriky, Asie a Austrálie s představiteli Ministerstva obchodu a průmyslu Etiopie. Etiopská delegace navštívila Českou republiku v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR, program Aid for Trade, jehož je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky gestorem.Cílem této cesty bylo získat více informací využitelných v Etiopii v zájmu následné podpory investic, rozvoje etiopského soukromého sektoru a udržitelného exportu vč. jeho diversifikace. Jedním z bodů jednání bylo rovněž téma podpory rozvoje a posílení úlohy malých a středních podniků, především v jejich konkurenceschopnosti na globálních trzích prostřednictvím zvyšování nabytých znalostí o obchodních jednáních a moderních vývozních praktikách.

Jednání vedl za odbor řízení exportní strategie a služeb ředitel odboru Rudolf Klepáček a referent Vilém Pardubský. Za oddělení Afriky, Asie a Austrálie byl přítomen referent oddělení Václav Hankovec. Asociaci malých a středních podniků a živnostníků zastupovala projektová manažerka Kristýna Strnadová. Etiopskou stranu reprezentovaly generální ředitel sekce podpory exportu Ministerstva obchodu a průmyslu Etiopie, Assefa Mulugeta Kondal a ředitelka odboru exportních informací a poradenských služeb pro exportéry, Ministerstva obchodu a průmyslu Etiopie, Yodit Biru Woldegiorgis.

Obě strany vyjádřily podporu posílení česko-etiopským obchodním vztahům, především pak v oblasti zvyšování standardů etiopské podpory exportu. Ředitel Klepáček k tomu mimo jiné uvedl: „Česká republika, respektive dřívější Československo vybudovalo na území Etiopie řadu závodů a určitě je tu možnost navázat na tradici vývozu českých výrobků, především pak ze 70. a 80. let minulého století.“ V této souvislosti byly zmíněny právě historické vazby a kulturní styky České republiky s Etiopií, které by se mohly do budoucna stát také jedním z bodů spolupráce v česko-etiopských vztazích.

MPO jakožto gestor projektu „Aid for Trade“ bude do budoucna nadále podporovat akce tohoto typu, které by měly umožnit propojení bilaterálních business projektů se státními programy.

Foto: MPO ČR

• Teritorium: Afrika | Etiopie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme