V Praze se konalo teritoriální setkání k Zambii

Za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu uspořádala Mezinárodní hospodářská komora v Praze dne 27. srpna 2019 fórum zaměřené na historické vazby a nové obchodní příležitosti v Zambijské republice.Hlavním bodem programu byla diskuze o historických a novodobých vztazích jak původního Československa, tak nynější České republiky se Zambií. Tématem diskuze bylo především partnerství s východními zeměmi EU a nové podněty, které ovlivní budoucí obchodně-ekonomický a demografický vývoj v Zambii.

Akci zahájil výkonný ředitel Mezinárodní hospodářské komory, Karel Machotka, který přiblížil makroekonomické informace ke sledovanému území. O vzájemných bilaterálních vztazích a exportních příležitostech v Zambii informoval současný velvyslanec v Zambii, pan Radek Rubeš. Kamil Blažek z advokátní společnosti Kinstellar nastínil právní rizika spojená s obchodováním na území Zambie.

Za MPO vystoupil na fóru vedoucí oddělení Afriky, Asie a Austrálie a zástupce ředitele Odboru zahraničně ekonomických politik II, Petr Kulovaný, který přiblížil vzájemné ekonomické vztahy mezi ČR a Zambií. Mezi hosty bylo možné přivítat také zástupce České exportní banky, Jana Holuba, který uvedl možnosti financování podnikání v mimoevropských zemích. Na závěr proběhly individuální konzultace s jednotlivými účastníky konference.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje akce tohoto typu zaměřené na česko-africké obchodní vztahy. Tato strategie odpovídá snaze o diverzifikaci českého zahraničních obchodu a přispívá ke zlepšení informovanosti o Africe.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme