V Praze se uskutečnil seminář zaměřený na těžební sektor v Latinské Americe

Dne 29. ledna 2019 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnil sektorově zaměřený seminář na téma „Jak uspět v těžebním sektoru v Latinské Americe“ pořádaný ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Účastníci měli možnost diskutovat o příležitostech ke spolupráci v oblasti těžby a geologického průzkumu na trzích Latinské Ameriky a dozvědět se o možnostech podpory ze strany DG GROW Evropské komise a Týmu Česko.Seminář, který zahájil náměstek ministryně průmyslu a obchodu, Vladimír Bärtl, navázal na uskutečněné proexportní aktivity Týmu Česko v těžebním sektoru v Latinské Americe s cílem představit jak zkušenosti českých firem v regionu, tak nástroje na podporu exportu, které je možné v přístupu na tyto trhy využít.

Hlavním hostem semináře byla paní Helena Viegas z oddělení účinného využívání zdrojů a nerostných surovin Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Evropské komise. Paní Helena Viegas představila aktuální spolupráci mezi EU a Latinskou Amerikou v oblasti nerostných surovin včetně organizovaných dialogů v sektoru nerostných surovin (Raw Materials Diplomacy Dialogues), které se doposud uskutečnily celkem čtyři – v Limě v Peru (2014), v Cartagena de Indias v Kolumbii (2015), v Santiago de Chile v Chile (2016) a v Buenos Aires v Argentině (2017).

Pro firmy a další subjekty, které spolupráce s Latinskou Amerikou v sektoru nerostných surovin zajímá, Evropská komise dále vytvořila online platformu „EU-Latin America Mineral Development Network Platform“, do níž se mohou občané nebo právnické osoby se sídlem v Evropské unii či vybraných státech Latinské Ameriky zaregistrovat a navázat kontakty s odpovídajícími partnery.

Kromě možnosti propojení platforma nabízí velký informační potenciál týkající se sektoru těžby nerostných surovin v Latinské Americe. Zájemci mohou v databázi nalézt perspektivní partnery ze soukromého i veřejného sektoru, přehledy o stavu těžebního sektoru či geologického průzkumu v latinskoamerických zemích a také informace k probíhajícím projektům nebo nástrojům financování.

Seminář umožnil také prezentaci komplexních nástrojů na podporu exportu Týmu Česko, které představil ředitel odboru řízení exportní strategie a služeb Rudolf Klepáček. Praktickou představu o jejich využití mohli posluchači získat během prezentace o zkušenostech z technologické mise v těžebním sektoru do Chile ze strany vedoucího pro výzkum a vývoj agentury CzechInvest Jiřího Krechla a během prezentace o technologické misi do Argentiny z pohledu vedoucího oddělení politiky nerostných surovin MPO Martina Vlastníka. Na závěr tohoto bloku poskytla vedoucí oddělení Amerik Eva Bartoňová přehled o souvisejících aktivitách, veletrzích či podnikatelských misí v roce 2019 a 2020.

Jelikož je vstup na latinskoamerické trhy pro české exportéry výzvou, nechyběly v programu semináře ani konkrétní zkušenosti firem, které jsou v teritoriu již aktivní. Zkušenosti s geologickým průzkumem představili zástupci České geologické služby, Petr Mixa a Vladimír Žáček, motivaci do obchodování s Latinskou Amerikou dodal Dalibor Čudek ze společnosti Ferrit, zkušenosti a znalosti v oblasti uranového hornictví doplnil Jiří Mužák ze státního podniku DIAMO a závěrečný příspěvek týkající se probíhajícího projektu udržitelné těžby zlata v Kolumbii přednesl Jiří Šourek ze společnosti GEOMIN.

Semináři tak nechyběl teoretický ani praktický rámec, který pomohl firmám přiblížit charakteristiku rozvíjení výzkumných i podnikatelských aktivit v Latinské Americe. Subjektům, které na tyto trhy již směřují nebo o nich přemýšlí, navíc nabídnul pestrou škálu možností podpory jejich úsilí.

Jak uvedl náměstek ministryně Vladimír Bärtl: „Země Latinské Ameriky jsou sice geograficky velmi vzdálené, vyznačují se ale kromě kulturní blízkosti v mnoha případech příznivým podnikatelským prostředím, vysokým ekonomickým růstem a také velkým nerostným bohatstvím.“

Je pravdou, že z hlediska zásob nerostných surovin i jejich samotné produkce se latinskoamerické země umisťují na předních příčkách ve světovém měřítku. Chile disponuje největšími zásobami mědi a vytěží nejvíce tohoto kovu na světě. Druhým největším světovým producentem mědi je Peru. Peru zároveň ukrývá největší zásoby stříbra a vytěží nejvíce zlata. Příležitosti pro české firmy se však na těchto trzích neotevírají pouze v oblasti těžby samotné, ale také v související environmentální ochraně, vypořádání se s následky těžby, bezpečnosti práce a inovací s ohledem na celkovou udržitelnost těžebních procesů.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme