V Praze vznikla středoevropská pobočka Energetické platformy EU pro nákup surovin

Hlavním cílem v nadcházejících týdnech je připravit akční plán, který identifikuje úzká místa v dodávkách plynu a navrhne jejich urychlená řešení.

Posílit energetickou bezpečnost středoevropských zemí prostřednictvím spolupráce při strukturování poptávky po plynu, optimalizace využívání infrastruktury a lepší pozice jednotlivých zemí při vyjednávání o nákupech energetických surovin. To je cíl nové středoevropské pobočky energetické platformy EU, která by tak měla přispět ke společným nákupům plynu, LNG a vodíku. V Praze ji založil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela společně s generální ředitelkou pro energetiku Evropské komise Ditte Juul Jorgensen.

Ilustrační fotografie

V Praze se konalo zahajovací setkání středoevropské pobočky Energetické platformy EU pro společné nákupy plynu, LNG a vodíku. Tato pobočka sdružuje devět zemí Evropské unie (Česká republika, Rakousko, Německo, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie, Polsko, Slovinsko a Slovensko) a také Ukrajinu a Moldavsko.

Česká republika se stala spolupředsedajícím této pobočky. „Společné nákupy plynu a jeho následné spravedlivé přerozdělování mezi jednotlivými státy EU jsme od počátku ruské agrese prosazovali jako jednu z cest, jak se zbavit závislosti na Rusku,“ uvedl ministr Síkela a dodal: „Umožní nám to získat lepší vyjednávací pozici při získávání energetických zdrojů ze třetích zemí.“

Hlavním cílem v nadcházejících týdnech je společně připravit akční plán, který identifikuje úzká místa v dodávkách plynu a navrhne jejich urychlená řešení. Akční plán bude následně postoupen speciálně vytvořené pracovní skupině Evropské komise, která bude dbát na jeho plnění prostřednictvím agregace a strukturování poptávky a optimalizace a transparentního využívání infrastruktury.

• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme