V příštím roce podpoří zemědělce 5 miliard z národních dotací

Národní dotace do zemědělství a potravinářství by měly v roce 2022 dosáhnout částky 5 miliard korun. Peníze přispějí například k lepším podmínkám v chovech zvířat, na výsadbu sadů, podporu potravinových bank, zpracování zemědělských produktů a zvýšení konkurenceschopnosti.

Národní zemědělské dotace za poslední roky rostou, od roku 2017 stouply o více než 1,5 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo zásady pro vyplácení národních dotací do zemědělství a potravinářství v roce 2022. „Zásady pro vyplácení dotací v příštím roce jsme tentokrát připravili už v září. Chceme tak zemědělcům a potravinářům usnadnit život, aby věděli ve větším předstihu, s jakou podporou mohou příští rok počítat. Národní dotace jsou pro ně důležitý zdroj, s jehož pomocí zlepšují péči o chovaná hospodářská zvířata nebo mohou své hospodaření rozšířit o zpracování zemědělských produktů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Národní dotace jsou určené i na podporu vzdělávání, včelařství, prevenci před zavlečením nebezpečných nákaz do chovů hospodářských zvířat, zlepšování genetického potenciálu zvířat, prevenci před šířením chorob polních a speciálních plodin, výstavbu a obnovu závlah, podporu mimoprodukčních funkcí rybníků, činnost potravinových bank, obnovu ekologických ovocných sadů a podporu vysoce kvalitní produkce mléka, masa a brambor.  

Od roku 2017 národní zemědělské dotace rostou. Zatímco v roce 2017 MZe vyplatilo přibližně 3,4 miliardy korun, příští rok by mělo zemědělcům a potravinářům poskytnout 5 miliard korun.

Zemědělské národní dotace 20172022

201720182019202020212022
vyplacenovyplacenovyplacenovyplacenoschválená alokacenávrh rozpočtu
3,4 mld. Kč3,9 mld. Kč4,4 mld Kč4,4 mld Kč5 mld. Kč5 mld. Kč
Zdroj: MZe

Cílem národních podpor je přispět na zemědělskou a potravinářskou činnost, která je důležitá a společensky prospěšná, například tím, že udržuje zaměstnanost na venkově, zabraňuje šíření chorob zvířat a rostlin nebo pomáhá chránit životní prostředí. Pro zemědělce a potravináře ale tato činnost znamená zvýšené náklady a tím ohrožuje jejich konkurenceschopnost na trhu.

Dotační programy pro rok 2022 jsou pokračováním systému dotací z předešlých let. Zemědělcům, potravinářům, obcím i neziskovým organizacím se budou dotace vyplácet v příštím roce na základě schválených žádostí. Proplácet je bude Státní zemědělský intervenční fond, kromě programu Genetické zdroje, jehož administrace nadále spadá přímo pod Ministerstvo zemědělství.

Národní dotace pro rok 2022

 Název programu  rok  2022
dotace k hospodář. výsledku(neinvestiční)dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje)
 tis. Kčtis. Kč
Podpora včelařství105 000 
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 35 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 95 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství 15 000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 260 000 
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin282 00018 000
Genetické zdroje78 500 
Nákazový fond1 403 100 
Poradenství a vzdělávání155 700700
Podpora evropské integrace nevládních organizací20 000 
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe23 000 
Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu 750 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků84 000 
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů23 000 
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením46 90036 100
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ420 000 
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat1 146 000 
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče3 000 
Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství0 *) 
 4 050 200949 800
Celkem5 000 000
Zdroj: MZe

*) Prostředky na program budou v případě vzniku škod způsobených mimořádnými událostmi stanoveny na základě usnesení vlády ČR.

Podrobnosti najdete na portálu ministerstva zemědělství v sekci Národní dotace.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme