V prosinci vyprší platnost u 10 tisíc pokladních certifikátů pro zařízení EET

Certifikáty slouží k podpisu datových zpráv o evidovaných tržbách a jsou platné tři roky. Jejich výměna je nezbytná pro bezproblémové evidování tržeb. V prosinci vyprší platnost u téměř 10 tisíc pokladních certifikátů, a proto Finanční správa připomíná poplatníkům, aby si zkontrolovali platnost svého certifikátu a bezplatně si vygenerovali nový.Obecně platí, že je nutné pravidelně obnovovat resp. měnit jakýkoliv typ certifikátu a to zejména z bezpečnostního hlediska, z důvodu omezení možnosti zneužití certifikátů. Většinu certifikátů vydávaných certifikačními autoritami, je třeba obnovovat každý rok. Pro pokladní certifikáty byl stanoven nejdelší možný interval jejich výměny, tedy tři roky.

„Poplatníkům před vypršením platnosti certifikátu zasílá Finanční správa primárně upozorňující e-mail. Komu nebylo možno poslat oznámení e-mailem, toho informujeme prostřednictvím SMS,“ dodala generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Činnosti spojené s generováním pokladních certifikátů se provádějí ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále: www.daneelektronicky.cz. V části „CERTIFIKÁTY“, ve webové aplikaci EET, je možné ověřit dobu platnosti pokladního certifikátu, ale také využít službu upozornění na konec jeho platnosti. K tomu stačí ve stejné části aplikace do pole „Email pro upozornění“ zadat kontaktní e-mailovou adresu. Na tu následně budou poplatníkovi zaslány postupně tři e-maily s upozorněním o blížícím se konci platnosti konkrétního pokladního certifikátu.

Přesný postup a odpovědi na často kladené otázky v souvislosti s výměnou pokladního certifikátu naleznete na stránkách www.etrzby.cz nebo http://epodpora.mfcr.cz.

Jak postupovat?

  • Nepamatujete si, kdy proběhlo generování Vašeho pokladního certifikátu, a chcete zjistit, zda se Vás výměna týká? Na http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu si ověřte dobu platnosti Vašeho pokladního certifikátu.
  • Zjistili jste, že se blíží konec platnosti Vašeho pokladního certifikátu? Na stejných stránkách si vygenerujte nový pokladní certifikát.
  • Vygenerovali jste si nový certifikát a zajímá Vás, co udělat s tím původním? Nahraďte ve Vašem pokladním zařízení původní novým certifikátem. Poté je vhodné nepoužívaný pokladní certifikát zneplatnit.
  • Chcete si zkontrolovat, zda jsou Vaše tržby evidovány nově vygenerovaným pokladním certifikátem? Zkontrolujte, zda je sériové číslo pokladního certifikátu uvedené v detailním výpisu tržeb shodné se sériovým číslem nově vygenerovaného pokladního certifikátu.
  • Chcete dostávat upozornění e-mailem v případě blížícího se konce platnosti? Nastavte si na zmíněném webu e-mailovou adresu pro zasílání upozornění.
  • Nemůžete se přihlásit do webové aplikace EET, abyste mohli podniknout výše uvedené kroky? Požádejte o nové heslo nebo o nové autentizační údaje.
  • Zajímá Vás, jak získat detailní výpis tržeb? Požádejte o něj ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb.

 

Doporučujeme