V Rakousku je nejlepší rovnou koupit místní firmu

Rakušané volí především v potravinách téměř vždycky své domácí výrobce. Lepší šance mají Češi s inovativními výrobky. Obejít rakouský patriotismus lze ovšem tak, že se český dodavatel dohodne s místním obchodním agentem nebo rovnou koupí lokální firmu.V Rakousku se v nejbližším období otevře českým dodavatelům mnoho příležitostí. To se týká i státních zakázek. Vláda plánuje investice do mnoha oblastí. Mezi nejvýznamnější patří energetika, dopravní infrastruktura, stavebnictví a rozvoj digitálních sítí páté generace.

Před dvěma lety země schválila částku 175 milionů eur na renovaci a rozvoj komunální infrastruktury, což se týká širokého spektra projektů – od školek a škol přes sportoviště, bezbariérové přístupy až po veřejnou dopravu či odpadové hospodářství. Tyto prostředky by měly navíc generovat zhruba 750 milionů eur dalších navazujících investic.

Do rozvoje vlastní infrastruktury investuje Rakousko velice silně. Do roku 2023 by celkové investice měly činit přibližně 30 miliard eur. V současné době probíhají přípravy na sanační práce a úpravy částí dálnic A2, A5 a A7 a bylo vypsáno výběrové řízení na realizátory vodorovného dopravního značení pro celé Rakousko.

Země plánuje síť stanic pro elektromobily

Dalo by se také říci, že „zelené technologie“ a smart řešení jsou středem pozornosti investorů. Například ve stavebnictví je to program zateplování starších budov nebo realizace nízkoenergetických a ideálně i energeticky soběstačných novostaveb. Smart Home je pak pochopitelně jedno z velkých témat každého takového projektu.

Zároveň také země v souvislosti s očekávaným nárůstem elektromobility připravuje pro tento typ dopravy přizpůsobení celé infrastruktury, především pak sítě dobíjecích stanic. K tématu elektromobility vypracovala kancelář CzechTrade ve Vídni přehlednou studii, která bude pro případné zájemce k dispozici na webových stránkách agentury CzechTrade.

Vybraní vývozci, kteří uspěli na rakouském trhu

  • Aplikace Záchranka / Medical Information Technologies (Záchrankaapp) – vývoj rakouské verze aplikace na přivolání záchranky pod názvem Rettungsapp
  • Sellier & Bellot – výrobce střeliva získal zakázku na dodávky střeliva pro rakouskou armádu a policii
  • Škoda JS – firma dodala nový řídicí systém a pohony řídicích tyčí pro výzkumný jaderný reaktor ve Vídni
  • Kovostal – zakázka na vybavení stadionů Sport Arena v St. Pölten, Red Bull Arena v Salcburku či univerzitního kampusu TU Wien
  • Energo-Pro – zakázka na výměnu čtyř turbín v rakouských vodních elektrárnách Limberg u Kaprunu a Häusling v Tyrolsku za 130 milionů eur
  • DAKO-CZ – zakázka na dodávky brzdových komponent do 34 šestivozových souprav vídeňského metra
  • ČD – společnost vyhrála výběrové řízení na dodávku nového rezervačního systému pro Rakouské spolkové dráhy ÖBB

Zdroj: Souhrnná teritoriální informace (STI) Rakousko

Na nejkonzervativnějším trhu je němčina podmínkou

Rakousko bývá označováno za jeden z nejkonzervativnějších trhů v Evropě. Pro české firmy to znamená, že pokud na něm chtějí uspět, musejí do Rakouska vstupovat maximálně připraveny. Geografická blízkost je jen jednou drobnou konkurenční výhodou a rozhodně se nelze spoléhat pouze na ni, přestože se to řada českých exportérů mylně domnívá. Před vstupem na rakouský trh je nutné si uvědomit, že bez němčiny to zkrátka nepůjde. Kvalitní marketingové podklady – webové stránky, elektronické i tištěné materiály a především zkušený obchodník s touto jazykovou výbavou – jsou nutností. Pochopitelně ve velké výhodě jsou inovativní výrobky s vysokou přidanou hodnotou, které ještě nemají mezi místními výrobci konkurenci.

Přednost po rakouské potraviny začíná už u spotřebitele

Pokud ovšem mohou, preferují Rakušané domácí firmy. Asi nejvíce patrné je to v oblasti potravin. Zde platí jednoduché pravidlo – v konkurenci produktů, které se v Rakousku vyrábějí, je mimořádně obtížné, až téměř nemožné se na místním trhu prosadit. Celý tento řetězec kauzalit začíná totiž u spotřebitele, který dává jednoznačnou přednost místním výrobcům před zahraničními.

Ale už třeba v technických oborech je tato uzavřenost o poznání nižší. Rakušané znají kvality českých průmyslových firem, nicméně stále mnozí žijí v domnění, že je Česko zemí s nesmírně levnou pracovní silou, a tudíž očekávají i o poznání nižší ceny, než s jakými k nim přicházejí naši západní konkurenti.

Proti případnému upřednostňování rakouských konkurentů lze postupovat tak, že si zde česká firma najde svého místního zástupce, nejlépe pak obchodního agenta, který má nastavené své kontakty a distribuční kanály. Dále se nabízí o něco dražší, ale ještě o poznání účinnější možnost, a to akvizice některé zavedené rakouské firmy. Ať už ji český podnik koupí, nebo do ní vstoupí coby investor, napříště už bude na rakouském trhu vystupovat jako Rakušan. Mnohým českým společnostem se tento postup osvědčil.

Ovlivní vládní krize byznys?

Současná krize, která v Rakousku nastala po pádu předešlé vlády, v tento okamžik podle informací kanceláře agentury CzechTrade ve Vídni české firmy a jejich byznys nijak neovlivňuje. To, co se zatím ocitlo ve vakuu, jsou předpokládané státní zakázky navázané na plánované vládní strategie předchozí koalice stran ÖVP a FPÖ (lidovců a svobodných).

Tyto zakázky byly až do voleb více méně zmrazeny. Předpokládá se ale, že zářijové volby opět vyhrají lidovci, kteří určitě budou v započatých reformách pokračovat. Otázkou tak nyní zůstává, se kterou stranou nakonec uzavřou koalici, což může do určité míry situaci v byznysu ovlivnit.

 

CzechTrade Vídeň
Mgr. Vladimír Degťar, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Rakousku

T: +43 189958162
M: +436 643 525 105
vladimir.degtar@czechtrade.cz
Botschaft der Tschechischen Republik, Penzinger Strasse 11-13, A-1140, Wien, Österreich
www.czechtrade.at


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Vladimír Degťar, ředitel kanceláře CzechTrade ve Vídni.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme