V rámci zahraniční rozvojové spolupráce se v Bosně a Hercegovině rozšíří vodovod

Hodnota prostředků poskytnutých ze ZRS ČR je necelých 21 000 000 Kč (cca 1 500 000 KM). Projekt byl zahájen 19. srpna 2020 a termín pro dokončení veškerých prací je 19. květen 2021, ačkoliv dle současné dynamiky stavebních prací lze očekávat i dřívější dokončení. Implementaci zajišťuje společnost ELKOT Brno s.r.o.

Projekt lze považovat za významný ze dvou zásadních hledisek. Zaprvé, obě obce, nacházející se na území města Gradiška, mají problém s pitnou vodu. Buď používají studny, které v průběhu léta vysychají (Gašnica), nebo jsou zásobovány neupravenou vodou z obce Draksenić na území Kozarské Dubice (Orahova). Rámcově se jedná o více než 2 000 lidí, kteří jsou bez pitné vody.

Zadruhé se jedná o pozitivní příklad multietnické spolupráce, jelikož obec Gašnica je obývaná Srby a Orahova Bosňáky. Obec Orahova patří mezi pozitivní příklady z hlediska úspěšnosti návratu předválečného obyvatelstva na území Republiky srbské. Všechny tři mešity na území obce zničené během války byly obnoveny. Projekt se těším nesmírnému zájmu a podpoře místních obyvatel v obou obcích.

V rámci projektu bude vybudováno: 17 kilometrů dlouhý vodovod včetně řady šachet na jeho trase, akumulační nádrž o objemu 200 m3 v obci Orahova a přečerpávací stanice v obci Gašnica.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina).

• Teritorium: Bosna a Hercegovina
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme