V roce 2018 vyrostla kapacita bioplynových stanic na Ukrajině o třetinu.

Největší potenciál rozvoje má zejména na místním trhu výroba bioplynu z odpadků. Na Ukrajině se ročně produkuje asi 10 mil. t. odpadu, a funguje téměř 5500 skládek. Z jedné skládky, kde se shromažďuje přes 1 mil. t. odpadu, lze získat cca 3 mil. m3 skládkového plynu za rok, což obsahuje cca 50 % čistého biometanu.
Nyní funguje na místních skládkách 20 bioplynových stanic s celkovou kapacitou 18 MW. Většina zařízení se nachází v okolí Kyjeva a v Kyjevské oblasti.
Úspěšným příkladem výroby elektřiny ze skládkového plynu je elektrárna ve městě Chmelnycký o kapacitě 659 kW. Do projektu bylo investováno 34 mil. UAH (cca 1 mil. EUR). Komplex produkuje cca 5 mil. kW/h elektřiny ročně, což zabezpečuje pouliční osvětlení celého města.
Předseda Státní agentury pro energetickou účinnost Serhij Savčuk oznámil, že místní skládky mají potenciál pro instalaci dalších bioplynových stanic o kapacitě 14 MW, což  vyžaduje investici cca 20 mil. EUR. Uvádí se, například, že na městské skládce ve městě Dnipro lze postavit komplex na výrobu elektřiny z bioplynu s výkonem 3,7 MW. Předpokládaný rozsah investic činí 3 mil. EUR a orientační doba návratnosti 3 až 6 let.


  • Země: UA – Ukrajina
  • Datum zveřejnění: 22.01.2019

Zdroj:  www.saee.gov.ua     
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme