V roce 2022 dojednal CzechInvest 24 nových investičních projektů za téměř 20 miliard korun

CzechInvest zaznamenal velký zájem investorů na začátku roku 2022, který však začal postupně oslabovat kvůli ruské invazi na Ukrajinu a s tím související energetickou krizí a nepříznivou ekonomickou situací v Evropě.

Celkem tak CzechInvest dojednal 24 investičních projektů za téměř 20 miliard korun. Ty vytvoří více než 2,6 tisíc pracovních míst. O investici v České republice projevilo zájem v uplynulém roce celkem 252 investorů, téměř polovina oproti roku předchozímu. Rozhodnutí o umístění svého investičního záměru v České republice za podpory CzechInvestu nakonec uskutečnilo 24 společností, z nichž 75 % rozšířilo své stávající aktivity.

Ilustrační fotografie

„Rozhodnutých investičních projektů bylo v minulém roce početně méně, ale svým celkovým objemem téměř 20 mld. Kč se přiblížily roku 2021. Investičně náročné projekty s menším počtem pracovních míst potvrzují dlouhodobou strategii agentury CzechInvest, a to podporovat technologicky vyspělé investice. Právě na jejich podporu cílí také připravovaná novela investičních pobídek,“ uvedl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu pověřený řízením agentury CzechInvest

Dvě třetiny z 24 dojednaných projektů byly expanze, třetina nové investiční projekty. Deset projektů bylo českých, ale nejvyšší investice přinesly tři projekty z USA, jejichž celková výše činí 4 039,5 mil. Kč. O nejvíce pracovních míst se postaraly tři projekty z Německa, vytvořily jich 722 z celkového počtu 2 655. Zdaleka nejpopulárnější cílovou lokalitou byl Ústecký kraj, kam bylo umístěno celkem 11 projektů.

Zájem o investiční pobídky je stále vysoký, ačkoli i zde došlo ve srovnání s předchozími lety k poklesu podaných žádostí. Kromě ekonomické situace je tento pokles způsoben také velice nízkou úspěšností při schvalování – z celkového počtu 13 schválených projektů Vláda ČR udělila investiční pobídky pouze jedinému podniku.

Přehled investičních projektů dle krajů. Pozn: Všechna jednání s investory a informace o investičních záměrech jsou přísně důvěrné, agentura CzechInvest proto nemůže sdílet žádné bližší informace. | CzechInvest

O investiční pobídku požádalo loni 23 společností, které přislíbily investovat 19,11 mld. Kč a vytvořit 2585 nových pracovních míst. Téměř tři čtvrtiny žádostí přišly z řad velkých podniků. CzechInvest přijal žádosti 13 zahraničních společností z různých zemí, ale příležitost požádat o investiční pobídku využilo také 10 českých podniků. 20 projektů směřovalo do zpracovatelského průmyslu, většina do oblasti pokročilých průmyslových technologií.

Jednalo se například o investice v oblasti čipů, lékařských přístrojů, elektromobility, vývoje software, vytvořeno bylo také nové technologické centrum pro automotive. Z celkového počtu společností, které podaly žádost o investiční pobídku, bude 57 % investovat do oboru s vysokou nebo středně vysokou technologickou náročností 

„Nižší počet investičních projektů byl způsoben jednak současnou válkou na Ukrajině, rostoucími cenami energií, vysokou inflací i úrokovými sazbami. Dalším důvodem je ale také fakt, že agentura CzechInvest aktivně vyhledává a podporuje pouze inovativní a strategické investice. I pro ty je často překážkou nedostatek připravených průmyslových zón, vleklé povolovací procesy, nedostatek talentů či zdlouhavý proces investičních pobídek. Na tyto problémy dlouhodobě upozorňujeme a ve spolupráci se zodpovědnými rezorty se snažíme investiční prostředí v České republice vylepšit,“ uvedla Eva Jungmannová, ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme